Wykorzystanie krajowego białka paszowego

0
638

14 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w sali wiejskiej w Przytocznicy w gminie Doruchów, w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się konferencja pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, realizowana na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W programie konferencji przewidziane są następujące referaty:

– Deficyt białka paszowego w Polsce – hodowla odmian roślin strączkowych dla zaspokojenia deficytu białka paszowego– prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu;

– Wpływ technologii upraw na wyniki produkcyjne i ekonomiczne uprawy łubinu, grochu i soi – prof. dr hab. Jerzy Szukała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

– Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa oraz rodzima soja – czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń – prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, dr Anita Zaworska i dr Małgorzata Potocka-Kasprowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

– Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce – prof. dr hab. Michał Jerzak i dr Joanna Florek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

– Trwałe użytki zielone w kraju oraz sposoby i efekty ich poprawy – prof. dr hab. Jerzy Barszczewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;

– Czynniki kształtujące jakość pasz z użytków zielonych – prof. dr hab. Barbara Wróbel, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;

– Model rynku krajowego białka na przykładzie klastra AGROPORT Bartoszyce – Rafał Banasiak, AGROPORT Bartoszyce;

– Aktualna sytuacja na rynku roślin strączkowych – Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach.

Źródło: WODR w Poznaniu