Wszyscy dbajmy o pszczoły!

O tym, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w produkcji żywności wiedzą już chyba wszyscy polscy rolnicy i ogrodnicy. Jest to niewątpliwie sukces prowadzonej od wielu lat kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających”. Akcja ta uświadamia producentom rolnym, w jaki sposób stosować środki ochrony roślin, by były one bezpieczne nie tylko dla człowieka, ale także dla zapylaczy.

Jest to o tyle istotne, że blisko 80% naszej flory to rośliny owadopylne, a więc takie, których plon jest uzależniony od obecności i aktywności tych owadów na plantacjach.
Akcja dotyczy nie tylko pszczół, ale wszystkich owadów zapylających. Jednym z jej działań była też budowa populacji murarki ogrodowej – łatwego w hodowli gatunku dzikiej pszczoły, świetnie sprawdzającej się w procesie zapylania. Chętni do podjęcia takiej hodowli otrzymywali specjalnie skonstruowane gniazda gotowe na przyjęcie tych owadów. Tylko w 2013 roku organizatorzy przekazali tysiąc takich gniazd.
Jednakże problem ochrony zapylaczy, przede wszystkim pszczół nie ogranicza się wyłącznie do obszarów wiejskich. Obecne w dużych miastach tereny zieleni: parki, ogrody, działki i przydomowe ogródki też wymagają obecności owadów zapylających. Niestety świadomość mieszkańców miast ogranicza się głównie do strachu przed ukąszeniem pszczoły i nie wiąże tego owada z pożytkami płynącymi z jego obecności w mieście. 
Tym bardziej cieszy więc fakt, że kolejne instytucje i organizacje postanowiły przeprowadzić analogiczne do wcześniej opisanej akcje edukacyjne. Kampanie te są skierowane przede wszystkim  do mieszkańców polskich miast. Szerokie dotarcie do wszystkich Polaków z informacjami na temat znaczenia owadów zapylających i dramatycznych skutków ograniczenia ich populacji jest działaniem nie do przecenienia. Dlatego organizatorzy kampanii „Budujemy populację owadów zapylających” odczuwają ogromną satysfakcję, że ich początkowo lokalne działania zostały dostrzeżone i stały się inspiracją do podjęcia podobnych inicjatyw skierowanych do kolejnego grona odbiorców.
Koordynatorzy akcji obiecują, że w przyszłym roku działania edukacyjne poświęcone zapylaczom będą nadal kontynuowane. W ramach ich realizacji przeprowadzone zostaną kolejne wdrożenia poprawy systemu zapylania, zostanie opracowany specjalny cykl szkoleń dla rolników i ogrodników oraz zostaną przekazane gniazda i skrzynie z gniazdami murarki ogrodowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Wszyscy zacznijmy dbać o pszczoły!
Anna Rogowska