fbpx

Wsparcie rolnictwa górskiego

Dolnośląska Izba Rolnicza wychodząc naprzeciw potrzebom rolników prowadzących działalność rolniczą na terenach górskich i podgórskich Dolnego Śląska zorganizowała konferencję pt. „Ustawa górska mechanizmem wsparcia rolnictwa górskiego”.

Wzięli w niej udział rolnicy i samorządowcy z terenu 60 gmin podgórskich Dolnego Śląska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkowie zespołu ds. terenów górskich i podgórskich działającego przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej oraz delegaci DIR.

– W ramach prelekcji nie tylko przypomniano zgromadzonym historię Ustawy górskiej ale również rozwiązania w tym zakresie wdrażane na terenie Czech oraz Niemiec. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, potwierdzająca konieczność podjęcia konkretnych działań wspierających zwłaszcza rolników prowadzących działalność z tych trudnych warunkach – informuje Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Poniżej prezentujemy wnioski wypracowane podczas debaty, wskazujące priorytetowe działania do podjęcia na rzecz poprawy warunków gospodarowania na terenach górskich i podgórskich:

1) Stworzenie programu umożliwiającego wsparcie poprzez dotacje budowy i odbudowy zbiorników małej retencji w miejscowościach na terenach górskich i podgórskich oraz uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń.

2) Stworzenie programu wsparcia budowy i modernizacji budynków inwentarskich, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia progu dochodowości w gospodarstwach na terenach górskich prowadzących hodowlę zwierząt trawożernych, ubiegających się o wsparcie tych inwestycji.

3) Zwiększenie limitów ilościowych dla gospodarstw górskich i podgórskich, dla których przysługuje dopłata do krów i bydła z 20 do 40 sztuk lub całkowite zniesienie limitów. Płatnością powinny być objęte wszystkie sztuki w gospodarstwie i płatność powinna być wypłacana od 1 sztuki a nie dopiero przy posiadaniu przez rolnika min. 3 sztuk bydła lub 3 sztuk krów.

4) Wprowadzenie rozwiązań, które w przeszłości okazały się najbardziej skuteczne (Uchwała Rady Min. z 1985r). Dotyczy to wprowadzenia 30% dodatku do cen skupu żywca wołowego wraz ze sprzedażą zwierząt do dalszego chowu — odsady, zwierzęta hodowlane, a także żywca owczego i koziego.

5) Wprowadzenie dopłat do sprzedaży produktów rolnych wykazanych w dowodach księgowych. Mechanizm taki spowoduje zwiększenie produkcji rolnej, którą będzie można wprowadzić na polski rynek. Zmobilizuje to również tzw. „ trawnikowców” do podjęcia działań w sferze zagospodarowania zebranej masy roślinnej i uczciwej zapłacie osobie wykonującej usługowo koszenie i zbiór masy roślinnej.

6) Skierować dodatkowe środki do górskiej stacji badawczo – dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mającej siedzibę w Radomierzu koło Jeleniej Góry, aby stała się ona nowoczesnym centrum badawczym, doświadczalnym, pokazowym i szkoleniowym na poziomie europejskim, wszechstronnie wspierającym rolników gór i pogórza w nowoczesną wiedzę i praktykę. Ważnym obszarem działalności takiej stacji powinna być gospodarka na łąkach i pastwiskach z praktycznymi pokazami i doświadczeniami w przywracaniu produkcyjności zdegradowanym łąkom i pastwiskom. Stacja mogłaby testować i propagować nowoczesny sprzęt do pielęgnacji i pełnej odnowy tych użytków, a także prowadzić laboratoria badające pasze po zbiorze i po przetworzeniu zbiorów na siano lub kiszonki. Jeżeli możliwości prawne lub inne uniemożliwiają takie przekształcenie Stacji w Radomierzu należy powołać na bazie funduszy unijnych, rządowych lub innych nowe samodzielne stacje o takim charakterze — dla Dolnego Śląska, najlepiej dwie — w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej .

Zdaniem prezesa DIR propozycje te powinny być wsparciem dodatkowym, niezależnym od dopłat dotychczas pozyskiwanych przez wszystkie gospodarstwa nie prowadzące w górach produkcji zwierzęcej.

– Dodatkowo uczestnicy debaty wskazali na potrzebę włączenia do zespołów powołanych przez wojewodów, opracowujących strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w poszczególnych województwach, przedstawicieli samorządu rolniczego. Rolnicy powinni mieć bezpośredni wpływ na kształt opracowywanego dokumentu, aby nie był on opracowaniem tworzonym „zza biurka”, tylko materiałem przekładających się na konkretne, korzystne dla rolników działania – podsumowuje Leszek Grala.

Źródło: DIR

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner