Wsparcie dla biopaliw nowej generacji

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu tradycyjnych biopaliw i do szybkiego przejścia na biopaliwa nowej generacji uzyskiwane z alternatywnych źródeł, takich jak wodorosty czy odpady. Głosowanie nad projektem legislacyjnym w tej sprawie odbyło się 11 września w Strasburgu.

Zaproponowane rozwiązania mają zredukować emisję gazów cieplarnianych rosnącą w wyniku przeznaczania zwiększających się obszarów ziemi na produkcję biopaliw.
Debata była niezwykle trudna z powodu ścierających się interesów gospodarczych. Tekst dotyczący nowych zasad jest bardzo techniczny, ma jednak dalekosiężne etyczne i gospodarcze konsekwencje – powiedziała odpowiedzialna za raport Corinne Lepage (ALDE, FR), po tym jak oparte na nim propozycje przyjęte zostały podczas głosowania, 356 głosami za, 327 głosami przeciw, przy 14 wstrzymujących się.
Zmiana sposobu użytkowania gruntów
Gazy cieplarniane produkowane w wyniku przeznaczania coraz większych obszarów ziemi na uprawę roślin do produkcji biopaliw zamiast do produkcji żywności, są przedmiotem badań nad „zmianą sposobu użytkowania gruntów” (ILUC). Według naukowych dowodów, zmiana ta mogła doprowadzić do zniwelowania części korzyści osiąganych dzięki użyciu biopaliw, jeśli wziąć pod uwagę cały cykl od produkcji do konsumpcji.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie państwa członkowskie muszą zapewnić do 2020 roku co najmniej 10-procentowy udział energii odnawialnej w całkowitej ilości energii użytej w transporcie. Według nowo przyjętych zasad biopaliwa uzyskiwane z roślin jadalnych nie powinny przekroczyć 6% całej konsumpcji energii używanej w transporcie do 2020 roku, w przeciwieństwie do obecnego celu ustalonego na poziomie 10%.
(red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności