fbpx

Wnioski o wypłaty świadczeń dla sołtysów już od 1 lipca. Co zrobić, aby dostać pieniądze?

1 lipca tego roku KRUS rozpocznie przyznawanie świadczeń pieniężnych dla osób pełniących funkcję sołtysa bez względu na to, czy korzystają oni ze świadczeń emerytalno-rentowych z powszechnego systemu ubezpieczeń lub innego organu rentowego.

Wypłata świadczenia będzie realizowana na podstawie złożonego przez zainteresowanego wniosku, który obecnie czeka na publikację. Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS właściwych dla miejsca zamieszkania od 1 lipca.

Do wniosku potrzebne będą następujące załączniki:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku kiedy właściwy organ (burmistrz, prezydent miasta) nie będzie mógł wydać zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji ze względu na brak danych, należy załączyć postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

– W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa – informuje KRUS.

Decyzja o przyznaniu świadczenia będzie wydawana w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Świadczenie przeznaczone jest dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 2 kadencje i nie mniej niż 8 lat (nie jest wymagana ciągłość), uzyskały wiek: 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie będzie przyznawane od miesiąca w którym złożono wniosek i wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca w kwocie 300 zł miesięcznie.

Źródło: KRUS

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.