Większe pieniądze dla młodych rolników

W roku 2014, po raz ostatni w siedmioletnim okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będzie można uzyskać premię dla młodych rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieli wsparcia prawie 8 tys. osób na kwotę blisko 800 mln zł. W porównaniu z latami ubiegłymi wysokość indywidualnie przyznawanej, bezzwrotnej premii zwiększyła się do 100 tys. zł.

Pomoc mogą otrzymać osoby z całej Polski, jeśli spełniają kryteria jej przyznania. Takie wsparcie finansowe to zachęta do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej przez osoby młode i dobrze przygotowane do wykonywania zawodu rolnika. Premię może otrzymać osoba w wieku poniżej 40 lat, która po raz pierwszy zamierza rozpocząć działalność rolniczą i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Uzyskanie premii wiąże się ze spełnieniem przez wnioskodawcę szeregu warunków i podjęciem kilku istotnych zobowiązań. Różnią się one od tych, które obowiązywały w poprzednich latach. Zanim rolnik wystąpi o taką pomoc, powinien zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi, które regulują jej przyznawanie. Można je znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
AT na podstawie informacji z biuletynu MRiRW