Większe kary za znęcanie się nad zwierzętami

Wkrótce znacznie zostaną zaostrzone  kary za znęcanie się nad zwierzętami. Rząd 11 kwietnia  na wniosek ministra sprawiedliwości  przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny. W najbliższym czasie projekt ten powinien trafić pod obrady naszego Parlamentu i bez przeszkód zostać pozytywnie przegłosowany. Nowe przepisy przewidują  zwiększenie górnej granicy za zabicie zwierzęcia i znęcanie się nad nim  z 2  lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat.

– Dodatkowo w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd będzie musiał każdorazowo orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt. Obecnie nie jest to obowiązkowe. Nawiązka będzie wynosiła od 1 tys. do 100 tys. zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie nawiązkę orzeka się średnio w 39 proc. skazań, przy czym w 88 proc. kwota nawiązek nie przekracza 1 tys. zł. W ostatnich pięciu latach nawiązkę w wysokości od 5 do 10 tys. zł orzeczono dwa razy, natomiast od 10 do 20 tys. zł – tylko jeden raz. Środki z nawiązek będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt.

Nowe przepisy mają ograniczyć orzekanie kar w zawieszeniu. Nowe przepisy uniemożliwią też wykonywanie prac, czynności i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku przewidziano obowiązkowe orzekanie przez sąd zakazu wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Wprowadzono jednocześnie zastrzeżenie, że zakaz ten stosuje się jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodu, działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, a nie każdej dowolnej aktywności  – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Z 10 do 15 lat wydłużono czas, na jaki będzie można orzec zakaz posiadania zwierząt i zakazy wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Ponadto projekt umożliwia orzekanie przez sąd przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, również wtedy, gdy nie stanowią one własności sprawcy. Orzeczenie przepadku przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy zostało jednak uzależnione od świadomości lub zawinionej nieświadomości właściciela lub innej osoby uprawnionej, że przedmioty te mogą zostać użyte do popełnienia przestępstwa. Rozwiązanie to uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: KPRM