Więcej produkujemy i więcej eksportujemy

Pomimo występującego na terenie naszego kraju afrykańskiego pomoru świń utrzymuje się wzrostowa tendencja w pogłowiu świń.

Na początku  czerwca  pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,4 mln sztuk, o 4,5% więcej niż przed rokiem.

– Wzrost odnotowano we wszystkich grupach produkcyjno użytkowych, oprócz prosiąt, których pogłowie spadło o 3,1%. Najbardziej wzrosła liczba tuczników (o 8,8%) oraz warchlaków (o 6,5%). Loch było o 3,6% więcej, w tym loch prośnych – o 2,8% więcej – informuje Biuro analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Rośnie  też eksport wieprzowiny z Polski. W pierwszym półroczu 2017 r. wywieziono 371 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 6% więcej niż przed rokiem. Eksport mięsa zwiększył się o 10%, a przetworów – o 9%. Zmniejszył się natomiast wywóz produktów o niewielkim udziale w eksporcie, tj. tłuszczów – o 21% i żywca –o 70%. Przychody z eksportu produktów wieprzowych wyniosły 806 mln EUR i były o 21% większe niż przed rokiem.

Źródło: KOWR