Więcej niż przed rokiem

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w Polsce w 2016 r. wynosi ok. 201 tys. ha i jest o 17% większa niż przed rokiem. Zdaniem IERiGŻ zwiększenie powierzchni zasiewów było spowodowane wymarznięciem upraw ozimych w niektórych regionach kraju oraz większą kontraktacją cukru pozakwotowego przez koncerny cukrownicze.

Prognozuje się, że jeżeli plony będą przeciętne i wyniosą ok. 60 ton/ha, to zbiory buraków cukrowych mogą wynieść ok. 12,1 mln ton tj. o ok. 28% więcej r/r. Duża podaż surowca będzie skutkowała produkcją 1,8-1,9 mln t cukru, która będzie o 400-500 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej (1405,6 tys. ton) i o 100-200 tys. ton od spożycia krajowego.

Buraki cukrowe są kontraktowane po minimalnej cenie skupu 26,29 EUR/tonę. Poziom cen skupu będzie uzależniony także od cen cukru w kraju. W przypadku cen cukru wyższych od ceny referencyjnej (404,4 EUR/tonę) koncerny cukrownicze będą mogły podnieść plantatorom ceny skupu.

W 2016 roku plantatorzy uzyskają także wsparcie w formie płatności bezpośrednich związanych z produkcją, które są wypłacane do buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji „cukru kwotowego”. W 2015 r. stawka wsparcia wynosiła 2138,26 zł/ha – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności