Więcej buraczanych plantacji

Już wkrótce rozpoczną się  buraczane wykopki  w sezonie 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w Polsce wzrosła do ok. 231,34 tys. ha, wobec 203 tys. ha w sezonie poprzednim. Jak zaznacza Agencja Rynku Rolnego, powodem wzrostu areału uprawy są zmiany w systemie regulacji rynku w UE, w tym głównie likwidacja kwot produkcji cukru. Istotny wpływ na wzrost zasiewów buraków miały także dobra koniunktura i wysokie ceny na światowym i krajowym rynku cukru.

– Rozwój roślin po wschodach przebiegał w korzystnych warunkach pogodowych, w tym w szczególności pod względem opadów i zawartości wody w glebie. Przewiduje się, że średni plon buraków cukrowych może wynieść ok. 63 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln ton. W konsekwencji produkcja cukru może wzrosnąć do 2,2 mln ton. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton – informuje ARR.

Źródło: ARR