W sprawie OSN

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) przystąpił do realizacji projektu raportu do Komisji Europejskiej (KE), dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/67/EWG) – dyrektywa azotanowa.

Jak udało się nam ustalić realizacja tego zadania uwzględniać będzie konsultacje przygotowanego projektu raportu z właściwymi jednostkami resortu środowiska, resortu rolnictwa, administracji rządowej i samorządowej. Termin konsultacji przewidziany jest na okres od 1 do 21 sierpnia 2016 roku. 
 
W ramach realizacji tego zadania KZGW uruchomił stronę internetową azotany.mggp.com.pl. , gdzie zamieszczono podstawowe informacje nt. realizowanego projektu, a w czasie jego trwania pojawiać się będą kolejne materiały oraz informacje, dotyczące postępu prowadzonych prac.
 
W okresie marzec–czerwiec  2016 r.  na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będzie prowadzona ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).
 
Ankietyzacja ma pomóc w opracowaniu raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. w kwestii ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 
Ankietę można wypełnić podczas wizyt ankieterów w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN oraz poprzez stronę http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.
 
Wypełniając ankietę, prowadzący działalność rolniczą na OSN mają możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu, jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności