fbpx

VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Innowacyjnym rozwiązaniom w rolnictwie i promocji wdrażania ich w praktyce poświęcone było VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 24 i 24 listopada. Spotkanie zorganizowano pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ogłoszono zwycięzców w konkursie „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”.
Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs był zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Samasz loteria - baner

W konkursie wzięły udział instytuty, uczelnie wyższe, firmy prywatne, rolnicy, grupy operacyjne, podmioty realizujące projekty lub opracowujące produkty w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Zgłoszono 31 prac konkursowych.

Laureatów wybrano w głosowaniu uczestników forum:
I miejsce – Agrowe App – innowacyjna aplikacja skupiająca się na usprawnieniu procesów
biurowych i administracyjnych w gospodarstwie rolnym,
II miejsce – Robot myjący UNIDOZ ROBOT P22 do automatycznego mycia kojców w tuczu
trzody chlewnej,
III miejsce – Ocena przydatności nasion wybranych gatunków roślin bobowatych do poprawy
jakości pieczywa.
„VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” otworzyli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski i dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski.

Wykład wprowadzający „Rolnictwo węglowe dla ochrony klimatu” przedstawił dr hab. Jerzy
Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Wyjaśnił zagadnienia rolnictwa węglowego oraz zwrócił uwagę na dobre praktyki rolne wpływające na sekwestrację węgla w glebie.

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Eugeniusz Grela opowiedział o roli sektora produkcji
zwierzęcej w osiągnięciu neutralności klimatycznej i opcjach mających wpływ na minimalizację emisji gazów cieplarnianych w produkcji wieprzowiny oraz podczas chowu bydła.

Następnie wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System wsparcia
dochodów w ramach zielonej architektury środowiskowo-klimatycznej, w tym propozycje dla rolnictwa węglowego, omówiła dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna
Czapla, a zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Bogdan Pomianek
zwrócił uwagę na działania inwestycyjne wpierające rozwój rolnictwa węglowego w Polsce.

W panelu dyskusyjnym „Rolnictwo Neutralne klimatycznie – rolnictwo przyszłości” uczestniczyli przedstawiciele rolników, naukowców oraz pracownicy instytucji otoczenia rolnictwa.

– Rolnictwo niskoemisyjne jest przyszłością polskiego rolnictwa – podkreślił w swoim wystąpieniu wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników Adam Nowak.
W panelu „Zdrowa gleba” wystąpiło 4 prelegentów. Prof. Jean Diatta, reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił wykład „Węgiel glebowy – stabilność rolnictwa zrównoważonego”. Damian Gawroński, przedstawiciel firmy PPH Ekodarpol zaprezentował innowacyjne badania i technologie, które wpłyną na upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego.

Paweł Bathelt, reprezentujący EAgronom Sp. z o.o., przekazał informacje dotyczące kredytów węglowych, które są dobrowolnymi instrumentami pomagającymi równoważyć emisję śladu węglowego dla firm, poprzez finansowe wspieranie innych firm (np. gospodarstw rolnych) usuwających CO2 z atmosfery.

Mateusz Ciasnocha, prezes European Carbon Farmers zaprezentował wykład na temat europejskiej misji zdrowia gleby. W panelu „Niskoemisyjna produkcja zwierzęca” prof. Marcin Gołębiewski, reprezentant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poruszył temat dobrostanu bydła w kontekście zrównoważonej produkcji mleka i mięsa wołowego. Podczas wykładu starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed produkcją mleka oraz mięsa, a także jakie czynniki warunkują jej efektywność.

Dr Marek Balcerak zwrócił uwagę na problem ekonomiki produkcji zwierzęcej w dobie zmian strategii europejskiego rolnictwa. Przedstawił czynniki wpływające na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą. Dr Marcin Andrzejewski, reprezentujący firmę Josera Polska, omówił „Zrównoważone żywienie zwierząt gospodarskich”.

Dyskusja w panelu tematycznym „Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym” rozpoczęła drugi dzień obrad „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”. Dr Magdalena Wróbel- Jędrzejewska, reprezentująca Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego, przedstawiła działania proekologiczne na rynku rolno-spożywczym. Podkreśliła, że upowszechnienie metodyki wyliczania śladu węglowego może stanowić skuteczny bodziec do wdrożenia efektywnych rozwiązań ukierunkowanych na optymalizację zużycia energii oraz działań, które zmniejszą koszty funkcjonowania firmy rolno-spożywczej.

Ewa Karólewska zwróciła uwagę na działania na rzecz zarządzania śladem węglowym wspierane przez EIT Food CLC North-East Sp.z o.o. Na zakończenie przedstawicielka Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała dane dotyczące skali marnowania żywności w Polsce.

W drugim dniu forum dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Warszawie Paweł Krzeczunowicz przedstawił działania „Sieci Innowacji w Rolnictwie” na
rzecz poprawy innowacyjności w rolnictwie. Podkreślił, że głównym zadaniem Sieci jest ułatwianie wymiany wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji, oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI aplikujących o środki dostępne w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań w ramach grup operacyjnych omówili ich przedstawiciele. „Innowacyjne technologie uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody” członkowie Grupy Operacyjnej Innowatorzy Upraw oraz „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu” przedstawiciele Grupy Operacyjnej Bazydrill.

„VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego
Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach „Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2021-2022” w zakresie”Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich – SIR”. Wzięło w nim udział 188 osób

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.