Ustawa o OZE powinna być przyjazna dla rolników

Podlaska Izba Rolnicza postuluje o  o wprowadzenie w ustawie o odnawialnych źródłach energii, zmiany zapisu mówiącego, że producenci rolni wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, mogą być rozliczani — w stosunku ilościowym 1 do 0,9.

– Rozwój gospodarstw rolnych nieodzownie wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Natomiast ceny energii elektrycznej nieustannie rosną. W ciągu najbliższych kilku lat według prognoz ceny wzrosną nawet 0 40 %. Jest to duże obciążenie dla budżetu gospodarstwa rolnego. Klienci indywidualni oraz rolnicy, którzy posiadają instalacje OZE są rozliczani jako prosumenci. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) rozdział 2 art. 4. pkt. 1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. la, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej : większej niż 10 kW — w stosunku ilościowym 1 do 0,7 i  nie większej niż 10 kW — w stosunku ilościowym 1 do 0,8 – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Spora część instalacji OZE posiada moc do 10 kW aby ilość energii była w jak największym stopniu wykorzystana. Jest to moc, która w pełni pokrywa zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Jednak biorąc pod uwagę zapotrzebowanie energii w gospodarstwach rolnych, a w szczególności prowadzących chów lub hodowlę zwierząt znacznie przewyższa zapotrzebowanie 10 kW.

Jak zaznacza PIR ważnym aspektem jest to, że w gospodarstwach rolnych (w szczególności tych prowadzących chów bydła mlecznego) zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe w porach doby gdy słońce nie operuje, a jeśli już, to tylko w znikomym stopniu. W przeciwieństwie do firm i przedsiębiorstw gdzie zużycie energii elektrycznej jest największe wówczas gdy słońce operuje.

– Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji OZE w gospodarstwie rolnym, które w sposób optymalny będzie wytwarzało energię elektryczną jest z góry skazane na rozliczanie w stosunku ilościowym 1 do 0,7 co jest krzywdzące dla producentów rolnych. Oddawanie 30 % energii wytworzonej w sposób ekologiczny jest krzywdzące i w znacznym stopniu zniechęca do realizacji przedsięwzięć chroniących środowisko w dywersyfikuj ące źródła energii. Tym bardziej, że gospodarstwa te nie są w stanie spożytkować energii w okresie intensywnej produkcji –   dodaje prezes  Leszczyński.

Dlatego   samorząd rolniczy wnioskuje  o wprowadzenie zapisu w ustawie o odnawialnych źródłach energii z mówiącego, że producenci rolni wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy nie większej niż 50 kW będą rozliczani — w stosunku ilościowym 1 do 0,9.

Zdaniem PIR  taka  zmiana zachęci producentów rolnych do realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska oraz zwiększeniu dochodowości produkcji rolnej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności