Unijna branża mleczarstwa i wieprzowiny zagrożona?

Przedstawiciele Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkali się, aby przedyskutować aktualną sytuację na rynkach rolnych w tych krajach. A ta, szczególnie w branży mięsa i mleka nie jest najlepsza…

Przedstawiciele Czeskiej Izby Rolniczej (AKČR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) spotkali się na 59 posiedzeniu przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się na Węgrzech w miejscowości Mad w dniach 25-26 listopada 2015 r.

Na miejscu dyskutowano na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie w branży mięsa i mleka. W tym drugim przypadku, zakończenie kwotowania produkcji mleka dla jednych producentów stało się ogromną szansą, a dla innych zagrożeniem. Wygaśnięcie kwot razem z rosyjskim embargiem spowodowało dużą obniżkę cen skupu w krajach grupy V-4. Sytuacja została dodatkowo skomplikowana przez tegoroczne ubogie zbiory bazy paszowej, w związku z czym należy spodziewać podwyższenia cen paszy. Tak więc koszty produkcji mogą się zwiększyć, podczas gdy raczej nic nie zapowiada podwyżek cen mleka w skupie.

Ponadto, we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej bardzo trudna jest sytuacja na rynku wieprzowiny. Dlatego też uczestnicy spotkania zwrócili się do Komisji Europejskiej o szybką reakcję w tej sprawie i podjęcie skutecznych działań, aby pomóc wzmocnić konkurencyjność poważnie osłabionej branży mleczarstwa i wieprzowiny w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte, przyszła produkcja mleka zarówno w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale też w większości krajów UE może być poważnie zagrożona.

Reprezentanci izb rolniczych Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali również nad aktualnym stanowiskiem przemysłu rolno-spożywczego grupy w kontekście raportu WHO, które wraz z rosyjskim embargiem, spowodowały poważne problemy na rynkach zwierząt hodowlanych. Wśród poruszonych tematów znalazły się także sprawy dotyczące podatków gruntowych i dzierżaw rolniczych w krajach grupy V-4. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że grunty powinny pozostać własnością i być użytkowane przez rolników.

Na zakończenie spotkania podpisano wspólny komunikat, który zostanie przekazany Komitetom Copa-Cogeca.

Renata Struzik, źródło: KRIR