Ukraina bez resortu rolnictwa

Na swojej pierwszej sesji nowy parlament Ukrainy (Rada Najwyższa) zdecydował o likwidacji Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności. Jego kompetencje przejmie nowy resort – Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa.

Wprowadzone pod obrady 29 sierpnia i przegłosowane zmiany nie przeszły procedur społecznych konsultacji, reakcje polityków, ludzi związanych z branżą, działaczy gospodarczych są mocno zróżnicowane.

Zwolennicy nowego rozwiązania podkreślają, że resort w swoim kształcie dotychczasowym nie spełniał oczekiwanych zadań. Przeciwnicy zaś obawiają się, że w nowym będzie jeszcze mniej przydatny rolnictwu. Sprawy branży będą rozwiązywane przez ludzi i struktury odległe od rolnictwa – a zmierzyć się przychodzi władzom na przykład z kontrowersyjnym w społeczeństwie problemem sprzedaży ziemi rolniczej. Dopiero praktyka z upływem czasu pokaże wartość nowego resortu.

Piotr Grel
za: kurkul.com