Wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku wg COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przekazał hodowcom i ich reprezentantom wstępne wyniki badania plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych.

Doświadczenia te prowadzone są w ramach systemu PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) i są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej. PDO jest systemem badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego Rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych Katalogach Odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Na tej podstawie opracowywane są “Listy Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa”. Stanowią one główne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian i są regulatorem ich dopływu do rolnictwa. Właśnie dlatego  publikacje COBORU są cennym narzędziem weryfikacji ułatwiającym producentom rolnym dokonanie wyboru odpowiednich, wysokoplennych odmian.

 

Według opublikowanych przez Ośrodek wstępnych badań plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych, w 2017 roku najwyższym plonem wykazały się odmiany: Hamilton, DK Extract, Alvaro, DK Exception, DK Expiro, Kuga, DK Expression, Acapulco, Gordon i DK Exor.

 

COBORU musi jeszcze potwierdzić wstępne rezultaty badań plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych.

 

Źródło: COBORU