Smacznego, to z Europy

„Smacznego, to z Europy” – to nazwa nowego programu promocyjnego przyjętego 13 października przez Komisję Europejską, który ma pomóc podmiotom z sektora rolno-spożywczego w zdobywaniu nowych rynków międzynarodowych lub umocnieniu na nich swojej pozycji oraz zwiększyć świadomość europejskich konsumentów na temat wysiłków podejmowanych przez europejskich rolników.

Jak udało się nam ustalić Komisja Europejska planuje przeznaczyć ponad 100 milionów euro na promowanie europejskiego rolnictwa i szukanie nowych rynków zbytu poza Unią Europejską.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska udostępni więcej środków, podniesie poziom współfinansowania i ograniczy biurokrację przy zatwierdzaniu projektów. Program na 2016 r. skierowany jest do wybranych państw trzecich, w których istnieje największy potencjał wzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów o szczególnie trudnej sytuacji na rynku, jak sektor produktów mlecznych i wieprzowiny. Z kwoty całkowitej 30 mln euro przeznaczono specjalnie na pakiet wsparcia ogłoszony przez komisarza Hogana na początku września w celu wsparcia działań promocyjnych w tych dwóch sektorach.

– Europejskie produkty rolno-spożywcze są najlepsze na świecie. Rynek eksportowy tych produktów, o wartości 110 miliardów euro, tworzy miejsca pracy i powoduje wzrost na obszarach wiejskich w całej Unii Europejskiej. Aby kontynuować te tendencje eksportowe, z przyjemnością ogłaszam nowy system promocji, w ramach, którego finansowanie w wysokości 111 milionów euro poprzez efekt dźwigni odkryje przed europejskimi produktami rolno-spożywczymi dalsze możliwości na nowych rynkach oraz zwiększy ich obecność na rynkach dotychczasowych. Ze szczególnym zadowoleniem informuję o wyodrębnieniu puli 30 milionów euro na znajdujące się w trudnej sytuacji sektory produktów mleczarskich i wieprzowiny w obrębie niedawno ogłoszonego pakietu rynków rolnych o wartości 500 milionów euro. W najbliższych miesiącach spodziewam się nasilenia ofensywy dyplomatycznej i misji handlowych w celu otwarcia dla producentów z UE dalszych możliwości na całym świecie – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Najważniejsze elementy przewidziane w nowych przepisach dotyczących promocji to przede wszystkim znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjne: pomoc europejska powinna stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2019 r. (111 mln euro w 2016 r.), znacznie wyższe stawki współfinansowania przez UE w porównaniu z obecnym systemem (stawka współfinansowania przez UE w wysokości 70 proc. w przypadku programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego, do 80 proc. w przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw, oraz programów ukierunkowanych na państwa trzecie, 85 proc. dla programów kryzysowych, 75–85 proc. dla państw objętych pomocą finansową, tj. Cypru i Grecji); przy czym współfinansowanie krajowe przestanie istnieć, tym samym tworząc równe warunki działania oraz wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych.

Strategia ta jak zaznacza Komisja Europejska powinna doprowadzić do rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów, w których uczestniczy wiele państw, (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii. Natomiast na rynku wewnętrznym – podniesienia słabego obecnie poziomu wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności