fbpx

Słonecznik CL i SU. Odmiany polecane w technologii Clearfield i Express

Jeszcze do niedawna w naszym kraju dominowały odmiany słonecznika tzw. tradycyjne. Trend ten powoli zmienia się, przez co zaczęło przybywać plantacji obsianych odmianami mieszańcowymi, odpornymi na dwie substancje czynne herbicydów: imazamoks i tribenuron metylowy.

Firmy hodowlano-nasienne, oferują coraz więcej odmian słonecznika odpornego na substancje czynne (s.cz.) należące do grupy inhibitorów ALS, w skład której wchodzą również herbicydy sulfonylomocznikowe, w technologii Clearfield (CL) oraz Express (SU), które z powodzeniem można uprawiać w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Poniżej krótka charakterystyka wybranych odmian słonecznika, obejmująca podstawowe informacje, jakie można uzyskać z kart charakterystyki udostępnionych przez firmy hodowlano-nasienne.

Samasz loteria - baner

Technologia Clearfield (CL) – odmiany słonecznika tolerancyjne na s.cz. imazamoks

Hodowla BASF

InSun 222 CLP – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy, wybitnie plenna. Cechuje ją bardzo wysoka odporność na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F, G) oraz raka łodygi słonecznika, czarny uwiąd i wertticiliozę. Natomiast na zgniliznę twardzikową, alternariozę i rdzę słonecznika jest średnio odporna. Tworzy rośliny średnio niskie o wysokości 165 cm, charakteryzujące się bardzo dużą odpornością na wyleganie. Zawartość oleju w nasionach 47–49 proc. Zalecana obsada to 60–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Limagrain

LG 50.455 CLP – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością roślin, w szczególności wysoką odpornością na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F) i mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy). Tworzy rośliny średnio wysokie z lekko pochylonym koszyczkiem. Ponadto wykazuje się tolerancją na plamistość łodyg, natomiast w stopniu średnim na zgniliznę twardzikową. Dobrze znosi stres suszy i wysoką temperaturę przez co sprawdza się na stanowiskach słabszych, piaszczystych, ale równie dobrze radzi sobie na glebach średnich i dobrych. Zawartość oleju w nasionach 45–49 proc. Zalecana obsada to 60–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Saatbau

Florasun – jest to odmiana średnio wczesna. Łączy wysoką plenność z wysoką zdrowotnością, odporna na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F) i odpornością na wyleganie. Jest to odmiana polecana plantatorom, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z produkcją słonecznika. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 75 tys. roślin/ha.

Hodowla Saaten-Union

Driver CL – jest to odmiana średnio wczesna. Posiada bardzo dobry wigor początkowy. Wykazuje odporność na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E) i mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy). Odporność średnia na zgniliznę twardzikową i plamistość łodyg słonecznika. Rośliny są średnio wysokie, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Nie ma specjalnych wymagań siedliskowych. Toleruje suszę i wysoką temperaturę. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 65–75 tys. roślin/ha.

Duet HO CL – jest to odmiana wczesna, typ oleinowy. Cechuje się wysoką odpornością na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E) i mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy). Ponadto wykazuje dobrą odporność na zgniliznę twardzikową oraz średnią na plamistości łodyg słonecznika. Tworzy rośliny średnio wysokie, bardzo odporne na wyleganie. Bardzo dobrze toleruje okresowe susze i wysokie temperatury. Jest odmianą bardzo plastyczną, gdyż można ją uprawiać na stanowiskach zarówno o niskim, jak i wysokim potencjale plonotwórczym. Odmiana o bardzo wysokim zaolejeniu i wysokiej zawartości kwasu oleinowego, zawartość oleju w nasionach 51–53 proc. Zalecana obsada to 65–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Syngenta

NK Neoma CL – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Cechuje się wysoką odpornością na mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy). Ponadto wykazuje się średnią odpornością na zarazę słonecznika, zgniliznę twardzikową oraz na plamistości łodyg słonecznika. Poza tym charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie i średnią tolerancją na suszę i  wysoką temperaturę. Jest to odmiana o niskich wymaganiach glebowych. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 60–65 tys. roślin/ha.

Technologia Express (SU) – odmiany słonecznika tolerancyjne na s.cz. tribenuron metylowy

Hodowla AgroYoumis

NS Orfej Sumo – jest to odmiana bardzo wczesna, typ linolowy. Jest genetycznie odporna na wszystkie rasy mączniaka rzekomego, a także na zarazę i rdzę słonecznika. Cechuje ją też dość wysoka odporność na zgniliznę twardzikową, szarą pleśń i plamistość łodyg słonecznika. Tworzy rośliny o wysokości 170–200 cm. Jest tolerancyjna na stresowe warunki uprawy i charakteryzuje się wyjątkową odpornością na suszę. Zawartość oleju w nasionach 47–49 proc. Zalecana obsada to 55–60 tys. roślin/ha.

NSH 8002 – jest to odmiana bardzo wczesna, typ linolowy. Genetycznie odporna na wszystkie rasy mączniaka rzekomego. Ponadto odznacza się wysoką tolerancją na plamistość łodyg słonecznika, czarny uwiąd oraz zgniliznę twardzikową. Tworzy rośliny o wysokości 160–170 cm, odporne na wyleganie. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na suszę. Zawartość oleju w nasionach 46–48 proc. Zalecana obsada to 55–60 tys. roślin/ha.

Hodowla IGP Polska

Jurassic SU – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Cechuje się wysoką odpornością na zarazę słonecznika (większość ras), ponadto posiada bardzo wysoką odporność na czarny uwiąd i plamistość łodyg słonecznika oraz wysoką tolerancję na alternariozę, werticiliozę i zgniliznę twardzikową. Natomiast na rdzę słonecznika jest średnio odporna. Tworzy rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie, z pośrednim nachyleniem koszyczka. Zawartość oleju w nasionach 49–50 proc. Zalecana obsada to 55–65 tys. roślin/ha.

Hodowla Lidea

ES Arcadia SU – jest to odmiana bardzo wczesna, typ linolowy. Wyróżnia się doskonałym wigorem początkowym. Posiada bardzo dobrą odporność na werticiliozę i choroby łodyg słonecznika, dobrą na zgniliznę twardzikową i alternariozę, nieco słabszą na mączniaka rzekomego. Tworzy rośliny wysokie, ale charakteryzujące się dużą odpornością na wyleganie. Zawartość oleju w nasionach 46–47 proc. Zalecana obsada to 70–75 tys. roślin/ha.

ES Boston SU – jest to odmiana średnio późna, typ linolowy. Ma doskonałą odporność na mącznika rzekomego i choroby łodyg oraz na zarazę słonecznika, zgniliznę twardzikową, werticiliozę i alternariozę. Tworzy wysokie rośliny o wyprostowanej łodydze, pomimo tego nie wylega. Jest odporna na suszę i wysoka temperaturę. Zawartość oleju w nasionach 49–51 proc. Zalecana obsada to 70–75 tys. roślin/ha.

ES Hudson SU – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Cechuje się doskonałą odpornością na zgniliznę twardzikową, mącznika rzekomego, choroby łodyg i alternariozę, a na werticiliozę cechuje się odpornością dobrą. Tworzy rośliny wysokie, ale posiadające zadowalającą odporność na wyleganie. Jest tolerancyjna na suszę i wysoką temperaturę. Zawartość oleju w nasionach 48–50 proc. Zalecana obsada to 70–75 tys. roślin/ha.

CS Canaria SU – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Posiada doskonałą odporność na werticiliozę oraz dobrą odporność na choroby łodyg i alternariozę. Ponadto posiada średnią odporność na zgniliznę twardzikową i mączniaka rzekomego. Tworzy średnio wysokie rośliny, odporne na wylegnie. Zawartość oleju w nasionach 52–54 proc. Zalecana obsada to 65–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Limagrain

LG 50.479 SX – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Cechuje się dużą odpornością na mączniaka rzekomego i zgniliznę twardzikową oraz dobrą odpornością na choroby łodyg. Tworzy rośliny średnio wysokie z lekko pochylonym koszyczkiem wykazujące się nie najgorszą odpornością na wyleganie. Dobrze znosi stres suszy i wysokie temperatury, przez co sprawdza się lepiej na stanowiskach słabszych. Zawartość oleju w nasionach 43–48 proc. Zalecana obsada to 60–70 tys. roślin/ha.

Hodowla Mas Seeds

MAS 83.SU – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Cechuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka rzekomego i plamistość łodyg, a także dobrą na zgniliznę twardzikową koszyczka, nieco mniejszą na zgniliznę twardzikową łodyg. Tworzy rośliny wysokie, o dość dobrej odporności na wyleganie. Dobrze znosi trudne warunki uprawy i okresowe susze. Zawartość oleju w nasionach 45–47 proc. Zalecana obsada to 50–68 tys. roślin/ha.

MAS 85.SU – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Odznacza się bardzo dobrą odpornością na mączniaka rzekomego, plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową (koszyczka i łodyg). Tworzy rośliny wysokie o dość dobrej odporności na wyleganie. Dobrze znosi okresowe susze i wysoką temperaturę. Jest to odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, przeznaczona głównie do uprawy w najcieplejszych rejonach naszego kraju. Zawartość oleju w nasionach 46–47 proc. Zalecana obsada to 65–70 tys. roślin/ha.

Hodowla Pioneer

P62LE122 – jest to odmiana wczesna, typ linolowy o zwiększonej jego zawartości. Charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją na znane rasy mączniaka rzekomego. Ponadto posiada wysoką tolerancję na plamistość łodyg i średnio wysoką na zgniliznę twardzikową. Tworzy rośliny niskie do średnio wysokich, stabilne i odporne na wyleganie. Nie ma specjalnych wymagań glebowych, ale najlepiej jest ją uprawiać na glebach średnich, ciepłych. Zawartość oleju w nasionach 47–48%. Zalecana obsada to 60–65 tys. roślin/ha.

P64LE136 – jest to odmiana średnio późna, typ linolowy o zwiększonej jego zawartości. Jest tolerancyjna na choroby, zwłaszcza na znane rasy mączniaka rzekomego, plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową. Tworzy rośliny średniej wysokości niewylegające. Ma szeroki zakres adaptacji do różnych warunków klimatyczno-glebowych, chociaż preferuje gleby szybko nagrzewające się. Jest tolerancyjna na stres spowodowany suszą. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 50–60 tys. roślin/ha.

P64HE118 – jest to odmiana średnio późna, typ oleinowy o zwiększonej jego zawartości. Wysoka tolerancja na wszystkie znane rasy mączniaka rzekomego, plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową. Tworzy rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie. Polecana na gleby luźne, ale szybko nagrzewające się. Zawartość oleju w nasionach 48–49 proc. Zalecana obsada to 55–60 tys. roślin/ha.

Hodowla Saatbau

Helesun SU – jest to odmiana średnio wczesna. Jest odporna na mączniaka rzekomego oraz na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D). To propozycja dla rolników, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze słonecznikiem na swoich polach. Zawartość oleju w nasionach – wysoka. Zalecana obsada to 75 tys. roślin/ha.

Hodowla Saaten-Union

Alexa SU – jest to odmiana średnio wczesna. Cechuje się wysoką tolerancją na wszystkie znane rasy mączniaka rzekomego oraz na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F).  Ponadto wykazuje wysoką tolerancję na plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową. Tworzy rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie. Może być uprawiana zarówno na stanowiskach dobrych, jak i słabszych. Jest tolerancyjna na suszę i wysoką temperaturę. Zawartość oleju w nasionach – wysoka. Zalecana obsada to 65–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Syngenta

Suomi HTS – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Cechuje się wysoką odpornością na mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy), zgniliznę twardzikową oraz na plamistości łodyg słonecznika. Ponadto wykazuje się średnią odpornością na zarazę słonecznika. Jest to odmiana niska – ok. 140 cm, charakteryzująca się bardzo wysoką odpornością na wyleganie oraz na suszę i wysoką temperaturę. Jest to odmiana o niskich wymaganiach glebowych. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 60–65 tys. roślin/ha.

Sumiko HTS – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Cechuje się wysoką odpornością na mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy), zgniliznę twardzikową oraz na plamistości łodyg słonecznika. Ponadto wykazuje się średnią odpornością na zarazę słonecznika. Odmiana ta charakteryzuje się wyrównanymi roślinami o niskim pokroju, mocnej łodydze i wysokiej odporności na wyleganie. Ponadto wykazuje średnią odporność na suszę i wysoką temperaturę. Zawartość oleju w nasionach 49–50 proc. Zalecana obsada to 60–65 tys. roślin/ha.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.