Rynek zbóż – 8 czerwca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 500 500 0,0
MAX. 975 900 8,3
ŚREDNIA 711 714 -0,4
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 620 780 -20,5
ŚREDNIA 492 505 -2,6
JĘCZMIEŃ
MIN. 470 500 -6,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 664 674 -1,4
KUKURYDZA
MIN. 520 550 -5,5
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 752 753 -0,2
OWIES
MIN. 375 375 0,0
MAX. 860 860 0,0
ŚREDNIA 534 546 -2,2
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 582 596 -2,4
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 678 683 -0,7
paszowa 651 661 -1,6
ŻYTO
konsumpcyjne 458 461 -0,7
paszowe 487 486 0,1
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 544 565 -3,7
paszowy 549 558 -1,6
browarniany 665 682 -2,5
KUKURYDZA
paszowa 565 566 -0,3
OWIES
konsumpcyjny 469 493 -4,9
paszowy 434 408 6,4
PSZENŻYTO
paszowe 519 516 0,6
źródło: MRiRW