Rynek zbóż – 11 kwietnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 733 726 0,9
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 600 800 -25,0
ŚREDNIA 497 516 -3,7
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 693 688 0,8
KUKURYDZA
MIN. 500 500 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 752 751 0,1
OWIES
MIN. 450 400 12,5
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 557 562 -0,8
PSZENŻYTO
MIN. 400 475 -15,8
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 606 615 -1,5
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 748 738 1,4
paszowa 710 740 -4,1
ŻYTO
konsumpcyjne 507 510 -0,6
paszowe 458 499 -8,3
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 584 573 1,9
paszowy 593 605 -1,9
browarniany 704 674 4,4
KUKURYDZA
paszowa 587 585 0,3
OWIES
konsumpcyjny 475 467 1,6
PSZENŻYTO
paszowe 553 543 1,8
źródło: MRiRW