Rynek mięsa – 3 sierpnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 729,3 1,0
indory 5 989,1 0,3
indyczki 5 655,4 0,2
kaczki typu brojler 4 716,9 2,2
gęsi typu brojler    
gęsi tuczone 7 486,8 -0,8
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 236 -0,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 918 -1,9
tuszki indyków patroszonych 8 858 0,6
ćwiartki z kurczaka 3 834 0,7
skrzydła z kurczaka 5 108 -0,5
filety z piersi kurczaka 14 512 1,0
nogi z kurczaka 5 918 -6,3
podudzia z kurczaka 6 301 -1,5
uda z kurczaka 6 076 3,6
filety z piersi indyka 18 422 0,0
skrzydła z indyka 5 830 -0,7
udźce z indyka 9 386 1,9
podudzia z indyka 5 020 1,5
wątroby z kurczaka 2 791 -3,5
wątroby z indyka 4 305 -1,8
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 236,8 -0,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 852,1 -2,2
tuszki indyków patroszonych 8 858,2 0,6
ćwiartki z kurczaka 3 722,0 0,1
skrzydła z kurczaka 4 998,5 -1,0
filety z piersi kurczaka 14 434,0 1,1
nogi z kurczaka 5 762,9 -4,6
podudzia z kurczaka 5 525,0 -6,5
uda z kurczaka 5 421,4 0,7
filety z piersi indyka 18 574,0 0,7
skrzydła z indyka 5 737,5 -1,2
udźce z indyka 9 229,6 2,4
podudzia z indyka 4 779,9 -1,7
wątroby z kurczaka 2 637,3 -5,0
wątroby z indyka 4016,7 -2,2
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 387 6,1
byki 12-24 miesiące 12 248 0,5
byki powyżej 24 miesięcy 12 155 0,3
wolce do 12 miesięcy
krowy 9 550 -3,2
jałówki 11 714 -0,3
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 161 -1,1
krów rzeźnych 9 422 -3,2
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 549,04 -2,5
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 818,08 0,3
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 10,83 11,4
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,04 0,9
młode bydło opasowe 6,50 1,2
krowy wybrakowane 4,29 -1,4
BARANINA – SKUP Cena w CZERWCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 790 -2,4
24,1-31 kg 8 629 2,7
31,1 – 36 kg 7 498 -1,5
36,1-40 kg 7 882 0,2
Średnia 17,1-40 kg 8 451 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 803 -1,44
klasa E 5 713 -1,39
klasa U 5 267 -1,82
klasa R 4 854 -2,15
klasa O 4 383 -0,19
klasa P 4 020 12,28
S-P razem 5 605 -1,53
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 272 0,2
schab środkowy z kością 11 193 -0,49
szynka gotowana 15 154 -14,12
kiełbasa toruńska 9 779 -5,78
prosięta na targowiskach (za sztukę) 149,09 -4,2
źródło: MRiRW