Rynek mięsa – 11 kwietnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 498,5 -0,4
indory 6 080,9 0,4
indyczki 5 795,0 -0,8
kaczki typu brojler 4 995,0 4,9
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 826 -3,4
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 419 2,3
tuszki indyków patroszonych 9 524 -0,4
ćwiartki z kurczaka 3 568 1,1
skrzydła z kurczaka 4 976 3,6
filety z piersi kurczaka 13 900 1,0
nogi z kurczaka 5 860 -1,6
podudzia z kurczaka 6 321 -0,8
uda z kurczaka 5 804 -2,6
filety z piersi indyka 17 094 1,7
skrzydła z indyka 6 033 1,8
udźce z indyka 10 078 2,4
podudzia z indyka 5 789 8,3
wątroby z kurczaka 3 275 8,0
wątroby z indyka 4 550 -2,1
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 825,9 -3,4
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 282,8 1,5
tuszki indyków patroszonych 9 084,1 -2,6
ćwiartki z kurczaka 3 500,9 1,5
skrzydła z kurczaka 4 954,0 4,5
filety z piersi kurczaka 13 645,5 1,2
nogi z kurczaka 5 664,9 0,1
podudzia z kurczaka 5 768,2 0,1
uda z kurczaka 5 272,2 -1,0
filety z piersi indyka 17 151,6 2,6
skrzydła z indyka 5 953,0 1,8
udźce z indyka 10 035,0 2,8
podudzia z indyka 5 699,2 7,3
wątroby z kurczaka 3 202,2 8,4
wątroby z indyka 4273,3 -1,6
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 607 -1,4
byki 12-24 miesiące 12 778 -0,7
byki powyżej 24 miesięcy 12 660 -0,6
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 620 0,0
jałówki 12 471 -0,6
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 143 -2,7
krów rzeźnych 10 010 1,2
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 600,73 11,2
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 863,01 16,2
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 11,00 11,9
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,61 -5,9
młode bydło opasowe 6,58 -1,2
krowy wybrakowane 4,21 -1,6
BARANINA – SKUP Cena w LUTYM za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 660 brak danych
24,1-31 kg 8 574 -3,1
31,1 – 36 kg 7 544 2,2
36,1-40 kg brak danych brak danych
Średnia 17,1-40 kg 8 452 0,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 840 -0,39
klasa E 5 728 -0,62
klasa U 5 313 -1,09
klasa R 4 934 -1,23
klasa O 4 333 -2,24
klasa P 3 623 -1,06
S-P razem 5 640 -0,69
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 454 1,0
schab środkowy z kością 11 340 1,32
szynka gotowana 15 534 2,56
kiełbasa toruńska 10 205 -2,40
prosięta na targowiskach (za sztukę) 160,42 0,8
źródło: MRiRW