Rynek jaj spożywczych – 31 maja 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 41,90 39,90 5,0        
Jaja spożywcze kl. A L 33,20 33,70 -1,5        
Jaja spożywcze kl. A M 29,50 29,70 -0,7        
Jaja spożywcze kl. A S 24,00 26,20 -8,4        
źródło: MRiRW