Rynek jaj spożywczych – 2 maja 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 40,70 43,00 -3,6        
Jaja spożywcze kl. A L 32,80 33,60 -3,8        
Jaja spożywcze kl. A M 30,20 29,80 -2,9        
Jaja spożywcze kl. A S 29,40 27,00 4,6        
źródło: MRiRW