Rynek jaj spożywczych – 11 kwietnia 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 43,00 43,20 0,0        
Jaja spożywcze kl. A L 33,60 35,50 5,0        
Jaja spożywcze kl. A M 29,80 31,70 0,6        
Jaja spożywcze kl. A S 27,00 29,60 4,2        
źródło: MRiRW