Rolnik Farmer Roku

Pod patronatem ministra rolnictwa 3 lutego 2017 roku w Warszawie w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się Gala Finałowa XXIII edycji Konkursu Rolnik Farmer Roku.

Na Galę zostaną zaproszeni finaliści Konkursu, których gospodarstwa w lipcu, sierpniu i wrześniu wizytowali przedstawiciele Kapituły Konkursu. Poznamy również Laureatów XXIII edycji w poszczególnych kategoriach.

Kapituła odwiedziła 25 gospodarstw, przedsiębiorstw rolniczych i grup producenckich. Spośród finalistów wyłoniono 10 laureatów w kategoriach: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo, przedsiębiorstwa rolnicze oraz grupy producenckie – informują organizatorzy konkursu – Stowarzyszenie S „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”

Celem konkursu rolnik Farmer Roku  jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych , którzy dzięki pomysłowości , inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów , a także kreowania pozytywnego wizerunku polskiego rolnictwa.

Źródło: Rolnik Farmer Roku