Rolnicze święto w centrum Polski

Dwie ważne i prestiżowe imprezy rolnicze – XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” – tradycyjnie odbywać się będą w jednym miejscu – na terenach targowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i… jednocześnie, czyli 22 i 23 czerwca. Ich głównym organizatorem jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

W tegorocznej edycji Targów Rolnych „W sercu Polski” swoją markę i produkty promować będzie blisko 140 firm. Z uwagi na odbywającą się jednocześnie XXI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, tradycyjnie, najwięcej będzie firm paszowych, firm promujących materiał hodowlany i świadczących usługi inseminacyjne, będą też ciągniki i maszyny rolnicze; przyjadą mleczarnie i piekarnie, firmy pszczelarskie, a także banki ze specjalną ofertą dla rolników i mieszkańców wsi, firmy prezentujące kolektory słoneczne czy piece co. Większość znanych już i uznanych firm wystawiających się podczas tegorocznej emisji targów pochodzi z województwa łódzkiego, ale przyjadą też przedstawiciele z innych województw.

Bajecznie – jak zwykle w Bratoszewicach – kolorowy sektor C biorą we władanie producenci i dystrybutorzy materiału szkółkarskiego oraz kwiatów; prezentować będą, m.in.: byliny, sadzonki, kwiaty rabatowo-balkonowe, trawy ozdobne, krzewy ozdobne i iglaki. Będzie ich ponad 30.

Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach udzielać będą porad dotyczących głównie: PROW na lata 2014–2020, integrowanej ochrony roślin, odnawialnych źródeł energii i ekonomiki w rolnictwie, a także odpowiedzą na każde pytanie rolników.

Można też będzie zakupić wydane przez ośrodek tematyczne broszury, dostać „Gazetę Targową” i ulotki.

Podczas targów Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach gościć będzie też przedstawicieli innych instytucji działających na rzecz rolnictwa, m.in.: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy – którzy również odpowiadać będą na pytania rolników i promować swoją działalność.

 


XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2019

W całym kraju obecnie odbywa się rocznie około 25 wystaw, w których uczestniczą zwierzęta gospodarskie. Najważniejsza w centralnej Polsce jest wystawa w Bratoszewicach – w tym roku już dwudziesta – która 22 i 23 czerwca zgromadzi: około 70 sztuk bydła mlecznego, w tym 11 cielaków (22 hodowców), 8 sztuk bydła mięsnego – odbędzie się tylko pokaz, bez oceny (2 hodowców), 35 sztuk owiec (6 hodowców), 38 koni (20 hodowców), 31 pasjonatów przywiezie blisko 240 sztuk królików, a także 100 kur, kaczek i innych od 10 hodowców.

Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń nie będzie oceny trzody chlewnej.

Najliczniej reprezentowaną grupą dużych zwierząt hodowlanych będzie bydło mleczne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Zestawione w grupy jałowice i krowy będą poddane komisyjnej ocenie w celu wyłonienia superczempionów, czempionów i wiceczempionów. Jak co roku atrakcją pokazów będzie Konkurs młodego hodowcy, polegający na oprowadzaniu przez kilkuletnie dzieci hodowców 2-3-miesięcznych cieliczek.

Pogłowie owiec w województwie łódzkim od wielu lat systematycznie malało, dlatego cenna jest możliwość zapoznania się z przedstawicielami utrzymywanych w stadach hodowlanych sztuk, z których najładniejsze zostaną czempionami.

Stosunkowo licznie będą reprezentowane króliki. Różnorodność umaszczenia i wielkości zwierząt będzie atrakcją także dla dzieci.

Kilka organizacji zrzeszających hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego zaprasza na ekspozycję kur ozdobnych, rasowych gołębi pocztowych i ozdobnych, będących chlubą hodowców.

Wielkim zainteresowaniem cieszy się zwykle ekspozycja koni. Spośród 38 sztuk komisja wybierze czempiony wystawy, a ukoronowaniem imprezy staną się prezentacje zwycięzców.

Źródło: ŁODR