Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje konkurs wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym. Skierowany jest on do mieszkańców, rolników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego, powyżej szesnastego roku życia.

– Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych m.in. z prowadzeniem gospodarstwa domowego w nowych warunkach ekonomicznych, identyfikacją produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych, dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego, różnymi formami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – mówi Marek Sarwa, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach.

Test wiedzy nt. „Wiejskiego Gospodarstwa Domowego” dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce Olimpiady i Konkursy.

– Test oraz kartę zgłoszenia należy pobrać, wdrukować, wypełnić a następnie podpisać, zeskanować (w przypadku wysłania pocztą elektroniczną) i wysłać na adres: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Ulica Nowości 32 95-011 Bratoszewice lub na adres sekretariat@lodr-bratoszewice.pl z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym” – informuje ŁODR.

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisaną kartą zgłoszenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora, wyłoni 3 laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Źródło: ŁODR