Rolnicy są niepewni swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej

Najnowsze wyniki badania Copa i Cogeca z trzeciego kwartału 2017 r. pokazują, że rolnicy są niepewni swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej, głównie w związku z rozwojem handlu na światowych rynkach.

Wskaźnik zaufania Copa i Cogeca obliczany jest dwa razy do roku na podstawie wyników krajowych badań przeprowadzonych wśród ponad 8000 rolników. W ankiecie wzięło udział 10 państw członkowskich: Belgia (Flandria), Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo.

– Mimo iż rolnicy w 7 z 10 państw członkowskich byli bardziej optymistyczni co do swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej w 2017 r., co jest głównie wynikiem wzrostu cen za niektóre towary, zwłaszcza produkty mleczarskie, to jednak badania wykazują, że wielu z nich ma poważne obawy związane ze swoją przyszłością – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Jak zaznacza Pesonen wiąże się to z ogólną niepewnością, jaka panuje na światowych rynkach rolnych oraz w handlu, głównie w kontekście Brexitu. Wedle wyników przeprowadzonej ankiety rolnicy obawiają się, że Brexit w negatywny sposób wpłynie na kluczowe czynniki gospodarcze, takie jak popyt, inwestycje, kursy walut oraz ceny producentów.

– Wielu rolników nadal zmaga się z trudnościami związanymi z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz rozbudowaną biurokracją. Trudne warunki pogodowe jakie odnotowano w ostatnim czasie okazały się jedną z przyczyn gorszych wyników w produkcji, zwłaszcza w sektorze roślin uprawnych oraz wina – dodaje  Pesonen.

Z wynikami badania można zapoznać się pod poniższym linkiem: http://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1769067

Źródło: Copa – Cogeca