Rok z dobrym portfelem zleceń

URSUS SA, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, zamknął I kw. br. skonsolidowanymi przychodami na poziomie 74,36 mln zł, tj. 6,3% spadku rdr, przy ponad 10% wzroście przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i czasowym spowolnieniu sprzedaży za granicą. Zysk netto Grupy wzrósł o 4,1% do poziomu 4,65 mln zł. Spółka planuje w br. wprowadzenie nowych produktów na rynek polski, gdzie widać dynamiczny wzrost popytu na ciągniki Ursusa.

Weszliśmy w nowy rok z dobrym portfelem zleceń i perspektywą kolejnych projektów. Wyniki I kw. br. potwierdziły skuteczność w realizacji strategii i właściwe kierunki rozwoju. Sprzedaż w kraju – po rozbudowie oferty i wprowadzeniu nowych flagowych produktów – rośnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Realizowane w ubiegłym roku kontrakty zagraniczne umocniły pozycję spółki na rynku afrykańskim, czego efektem są kolejne projekty w toku – mówi  Karol Zarajczyk, Prezes URSUS SA.  

Grupa URSUS zakończyła I kw. 2016 r. wynikiem przychodów na poziomie 74,36 mln zł, tj. 6,3% spadku rdr. Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 31,3 mln zł, tj. wzrost o 10,3% rdr, natomiast sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 43,05 mln zł, tj. 15,6% spadku rdr, pochodna czasowego spowolnienia sprzedaży zagranicznej w związku z harmonogramem realizacji umów w Afryce.

Wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej spowodowany jest głównie zwiększeniem popytu na produkty spółki w kraju i w efekcie wzrostem przychodów ze sprzedaży ciągników w Dywizji w Lublinie (o 43% z 18,7 mln zł do 26,7 mln zł). Spółka odnotowała również wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 3,5% w 2015 roku do 6,0% w I kw. 2016 r. (dane według CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Na sprzedaż krajową w głównej mierze wpływają: tempo realizacji wniosków oraz dopłaty w ramach unijnych programów PROW. W ocenie Zarządu uruchomienie dopłat w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 powinno rozpocząć się w I półroczu 2016 r., co będzie miało istotny wpływ na wyniki spółki w 2016 r. W kwietniu br. URSUS S.A. podpisał umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz SGB-Bank S.A. o współpracy w zakresie finansowania zakupu fabrycznego produktów Ursusa. Produkty kredytowe dostępne w ramach kredytu fabrycznego pozwolą rolnikom na szybszy zakup maszyn oraz dopasowanie warunków finansowania do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Spółka oczekuje wzrostu zainteresowania swoją ofertą w br. w ramach nowej perspektywy unijnej wykorzystania środków na modernizację rolnictwa.
Spółka aktywnie działa również w zakresie handlu zagranicznego i pozyskiwania nowych odbiorców. Strategia URSUS S.A. zakłada odbudowę kontaktów i relacji z partnerami handlowymi URSUS, a także pozyskanie nowych odbiorców. Istotnym partnerem są firmy działające na rynkach skandynawskich i wschodnich oraz w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Holandia, Słowenia i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z  pełnej oferty URSUSA.

Spółka podejmuje także działania zmierzające do odbudowy pozycji marki URSUS na rynkach pozaeuropejskich. Do 31 marca 2016 r. URSUS zrealizował wszystkie wysyłki w ramach umowy z etiopską spółką ESC. 17 marca 2016 r. URSUS S.A. poinformował o podpisaniu aneksu do umowy, na dodatkową partię sprzętu obejmującą 27 ciągników, 54 przyczepy do transportu trzciny cukrowej oraz części zamienne, o łącznej wartości 5,02 mln USD. Spółka zamierza zrealizować wysyłki w  II i III kw. 2016 r. 22 października 2015 r. URSUS podpisał ze spółką The National Service Corporation Sole  (SUMA JKT) w Tanzanii, umowę na sprzedaż 2 400 ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych (wartość umowy to 55,0 mln USD). Dostawy w ramach realizacji tej umowy będą realizowane partiami.