Regeneracja gleby podstawowym warunkiem jakości i ilości plonu

Pod takim hasłem 13 września w Zamościu odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie Zboża.

O istotnych kwestiach związanych z doborem odpowiedniego materiału siewnego opowiedziała dr Agnieszka Dudek z Małopolskiej Hodowli Roślin.

Zbigniew Tchórz z Zamojskich Zakładów Zbożowych omówił przebieg akcji skupowej zbóż w obecnym sezonie.

Z kolei Sławomir Głowacki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśnił założenia programu ,,Stop Suszy”. Metody ograniczające skutki suszy w rolnictwie przedstawili dr Jarosław Niedźwiedzki z JUNG w Puławach i Radosław Ślązak z Natural Crop Poland. Prelegenci podkreślali znaczenie struktury gleby i innych metod zwiększania retencji wodnej. Natomiast warunki uzyskania wsparcia na nawodnienia w ramach ,,Modernizacji” z PROW oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej omówił dyrektor Krzysztof Gałaszkiewicz z ARIMR.

WRP