PSOR szkoli studentów!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin nie tylko wspiera rynek środków ochrony roślin, ale też studentów. Wszystko to, aby zwiększyć świadomość bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.

Wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, PSOR zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania odbywały się na uczelniach przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy. Łącznie udział w nich wzięło ponad 900 studentów wydziałów rolniczych, ogrodniczych oraz ochrony środowiska.

Program seminariów obejmował wykłady dotyczące postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin i zasad chroniących przez zakupem fałszywych preparatów. Ponadto studenci poszerzali swoją wiedzę z zakresu Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, która jest przedmiotem europejskiego projektu TOPPS Water Protection, i której wdrożenie służy ograniczaniu ryzyka zanieczyszczenia wód i gleby. Nie zabrakło również wykładów dotyczących ochrony operatora podczas pracy ze środkami ochrony roślin. Urozmaiceniem i ożywieniem seminariów były ćwiczenia praktyczne z udziałem słuchaczy, polegające na organoleptycznej ocenie właściwości gleb pod kątem ich podatności na spływ powierzchniowy i erozję wodną, oraz pokaz prawidłowego stosowania  odzieży ochronnej.

Seminaria spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno studentów, jak i pracowników uczelni, dlatego na tym szkolenia PSOR się nie zakończą. Kolejne seminaria planowane są w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

źródło: PSOR