Program Test Farms, czyli najnowsze technologie testowane w polskich gospodarstwach

Program Test Farms łączy przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować swoje rozwiązania w praktyce, we współpracy z polskimi rolnikami, w celu realizacji projektu pilotażowego w latach 2021-2022. 

Test Farms to jeden z flagowych programów EIT Food, organizacji utworzonej przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Celem programu Test Farms jest umożliwienie współpracy pomiędzy innowacyjnymi firmami z branży rolno-spożywczej, a rolnikami, którzy chcą testować i wdrażać rozwijane innowacje w swoich gospodarstwach. Program sprawdzi także zapotrzebowanie na proponowane rozwiązania i konieczność ewentualnych usprawnień, a tym samym zwiększy szansę firm na komercyjny sukces. Wybrane start-upy wezmą udział w fazie testowej, której podsumowaniem będą Demo Days – wydarzenie prezentujące technologie i jej twórców szerokiej publiczności.

Więcej informacji o programie: Program TEST FARM

Formularz aplikacyjny dla firm (termin – 30 kwietnia): formularz dla firm

Tylko dwa podmioty w Unii Europejskiej będą pełniły  funkcję partnerów i koordynatorów projektu realizowanego w sezonie 2021/2022 – firma Tepro z Hiszpanii i Agroekoton z Polski. To duże wyróżnienie dla Stowarzyszenia, a jednocześnie zobowiązanie i okazanie zaufania doświadczonemu zespołowi polskich specjalistów.

Stowarzyszenie Agroekoton będzie odpowiedzialne za koordynację współpracy pomiędzy firmami, które chcą testować nowe technologie w rolnictwie a wybranymi gospodarstwami w Polsce, na terenie 2 województw, lubelskiego i mazowieckiego. Poprzez projekt Test Farms Stowarzyszenie będzie aktywnie wpływać na kierunek badań, rozwój i wdrażanie innowacji w rolnictwie, na poziomie Unii Europejskiej. Projekt Test Farms ułatwi polskim rolnikom i współpracującym jednostkom naukowym dostęp do najnowszych technologii, mających wpływ na rozwój zrównoważonego rolnictwa.

Stowarzyszenie Agroekoton powstało w 2020 roku z inicjatywy osób od wielu lat działających na rzecz branży rolniczej. Jego głównym celem jest propagowanie i wspieranie przyjaznych dla środowiska innowacji w rolnictwie i ogrodnictwie. Wśród członków stowarzyszenia są eksperci posiadający doświadczenie w realizacji projektów wspierających innowacje w rolnictwie i w pracy w środowisku międzynarodowym. Posiadają także kompetencje niezbędne do organizacji wydarzeń branżowych, działalności wydawniczej i promocyjnej. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie inicjuje współpracę z innymi, działającymi w branży podmiotami, w Polsce i za granicą. Efektem tej pracy jest udział w programie Test Farms.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności