PROCAM –agronomia wczoraj, dziś i jutro

W styczniu w Warszawie firma PROCAM zorganizowała konferencję dla dostawców środków ochrony roślin. Tematem spotkania była prezentacja wyników PROCAM za 2016 rok oraz przedstawienie planów i strategii na najbliższe lata.

Podczas konferencji, w której udział wzięło kilkunastu kluczowych producentów środków ochrony roślin, dyrekcja firmy PROCAM przeprowadziła analizę osiągniętych wyników i dokonała podsumowania roku ubiegłego, jednocześnie prezentując przyszłe możliwości i kierunki rozwoju w ochronie i uprawie roślin.

Rozpoczynając spotkanie Michał Ciszak, prezes PROCAM, przedstawił wyniki finansowe firmy za poprzedni rok. – Nasza droga rozpoczęła się ponad dekadę temu, osiągając w 2016 roku obroty przewyższające 650 mln PLN. W tym czasie, mimo otwierania nowych placówek handlowych i realizacji wielu inwestycji w całym kraju, udało nam się uniknąć nadmiernego zadłużenia, które mogłoby w przyszłości destabilizować nasz dalszy rozwój. Dziś PROCAM to oddziały w całej Polsce, 122 doradców terenowych, 297 zatrudnionych lokalnie pracowników – wymieniał.

Piotr Żmijewski, dyrektor działu zakupów, omawiając kwestię środków ochrony roślin w PROCAM zaznaczył, że polski rynek ochrony roślin w roku 2016 zmalał pomiędzy 4% a 8% w zależności od źródła danych. Wpływ na to miały przede wszystkim warunki pogodowe oraz dewaluacja cen. Jednak mimo spadku rynku, firma PROCAM zanotowała w ubiegłym roku wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach. Dynamika wzrostu sprzedaży środków ochrony roślin wyniosła 11%. Głównymi dostawcami PROCAM w ubiegłym roku byli: BASF, SYNGENTA, ADAMA oraz inne firmy z branży.

O agronomii według PROCAM opowiadał dr inż. Dariusz Wyczling, dyrektor działu sprzedaży i agronomii. Podkreślił interesujący fakt, iż ponad 80% sprzedaży PROCAM jest prowadzona bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy czyli farm i to oni w tym trudnym roku docenili profesjonalne doradztwo: – Dla naszych klientów, wiodących przedsiębiorców rolnych w Polsce, PROCAM jest doradcą pierwszego wyboru – dostarcza nie tylko środki ochrony roślin, nawozy, nasiona i pozostałe środki do produkcji rolnej, ale także niezbędną wiedzę, możliwość kontaktu z nowościami i prognozami. Co ważne, naszym atutem jest bezpośredni kontakt z doradcą oraz natychmiastowa dostępność szerokiej gamy środków ochrony roślin, nasion i nawozów – wyjaśniał.

Wyczling wspominał również o tym, że PROCAM jest członkiem POLSOR (Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa), które swoje cele realizuje za pomocą promocji nowoczesnych technologii, poszanowania środowiska i w zgodzie z regulacjami prawnymi oraz członkiem założycielem ASAP (Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa), które jest promotorem idei zrównoważonego systemu gospodarowania.

Ostatnim elementem konferencji było wystąpienie prezesa PROCAM, Michała Ciszaka,
który przedstawił zebranym plany i strategie firmy, jakie ta wyznaczyła sobie do realizacji
w perspektywie wieloletniej, tj. do roku 2021.

Tomasz Kajzer

Źródło: PROCAM