Ponowne zalesiania szansą dla terenów zdegradowanych

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dniach 27 – 29 czerwca odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Ponowne zalesiania szansą dla terenów zdegradowanych. Jej celem jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i promocja naukowo opracowanych metod służących najskuteczniejszemu zalesianiu.

Konferencja stanowi kontynuację działań rozpoczętych w trakcie pierwszego spotkania naukowców, które odbyło się w 2015 r. w Belgradzie (Serbia). Głównymi tematami tamtego spotkania były: planowanie i zarządzanie programami zalesiania, monitorowanie sukcesów zalesiania, wybór źródeł nasion.

Tegoroczna konferencja, jak podkreślają organizatorzy ( Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), jest okazją do spotkania naukowców i praktyków oraz prezentacji wyników badań prowadzonych na obszarach zdegradowanych działalnością człowieka. Obecność potwierdzili przedstawiciele ośrodków naukowych z wielu krajów Europy w tym: Austrii, Czech, Słowacji, Szwecji.