Pomoże zwalczyć ASF

Senat  RP na zakończonym 22 września  posiedzeniu z jedną  poprawką  przyjął ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Nowelizacja ta   ma zwiększyć skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń  ASF.

Nowe przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej m.in. do nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób. Za ich nieprzestrzeganie przewidziano kary. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem; przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców świń; sanitarny odstrzał dzików, ale także sposób postępowania z zastrzelonymi zwierzętami, czy np. rozłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach.

Nowe przepisy pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza przepisy dotyczące rejestracji świń.

Wprowadza obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, upadków, w ciągu 24 godzin. Istotną zmianą jest też wprowadzenie znakowania zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały, co ma znaczenie w walce z ASF. Do tej pory zwierzę było znakowane tylko w siedzibie stada, w której się urodziło. Poprawka Senatu wprowadzona do noweli zmniejsza kary dla dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za niewykonanie nakazów sanitarnego odstrzału dzików.

Źródło: Senat RP