Polski Producent Żywności

Stowarzyszenie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje kolejna już edycje konkursu “Inicjatywa Pozytywistyczna – Polski Producent Żywności”.
Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie i promocja najlepszych, polskich producentów żywności, oraz zwracanie uwagi konsumentów na wyroby charakteryzujące się najwyższą jakością.

W inicjatywie pozytywistycznej PPŻ mogą uczestniczyć producenci dobrej i cenionej przez odbiorców żywności – przedsiębiorstwa polskie działające na terenie kraju oraz państw Unii Europejskiej.

Producenci, na specjalnych kartach (przygotowanych przez organizatorów), zgłaszają swoje produkty (każda firma jeden produkt) do Kapituł Wojewódzkich PPŻ, działających przy Urzędach Marszałkowskich. Druki zgłoszenia można otrzymać także w Urzędach Marszałkowskich. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest również na internetowych stronach Stowarzyszenia www.ekwiatkowski.poznan.pl (w zakładce Polski Producent Żywności.)

Kapituły Wojewódzkie rozpatrują wnioski firm i wyłaniają najlepsze z nich, równocześnie nominując je do tytułu Polski Producent Żywności, po czym zgłaszają je do Kapituły Ogólnopolskiej .Prawo nominowania kandydatów do tytułu ma także organizator Inicjatywy, Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Agencja Rynku Rolnego, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Wielkopolska Izba Rolnicza na ogólnych zasadach.

Członkowie Klubu Polskich Producentów Żywności, działającego przy Stowarzyszeniu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i zrzeszającego laureatów poszczególnych edycji Inicjatywy, mają prawo zgłaszać swoje wyroby bezpośrednio do Kapituły Ogólnopolskiej z pominięciem weryfikacji wojewódzkich, jednak z zachowaniem tych samych wymogów dotyczących badań zgłoszonego produktu, jakim poddawani są pozostali nominowani.  Firmy są nominowane za jeden konkretny produkt.

Uroczyste nadawania tytułów odbywają się podczas corocznych Międzynarodowych Tragów Przemysłu Spożywczego „POLAGRA – FOOD”, w Poznaniu, a towarzyszy im wystawa nagrodzonych produktów.