fbpx
Strona głównaWiadomościPolityka rolna jednym z priorytetów budżetowych PE po 2020 roku

Polityka rolna jednym z priorytetów budżetowych PE po 2020 roku

14 listopada posłowie do PE potwierdzili swoje stanowisko w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE. Obejmuje ono dokładny podział kwot przewidzianych dla każdego unijnego programu.

Parlament podkreśla w rezolucji swoją “jedność i gotowość” do negocjacji z ministrami UE w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 i ubolewa, że państwa członkowskie nie poczyniły “znaczących postępów” w poszukiwaniu wspólnego stanowiska. Posłowie oczekują “osiągnięcia dobrego porozumienia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.”.

Jednym z najważniejszych priorytetów Parlamentu Europejskiego jest utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania długoletniej polityki spójności i polityki rolnej.

Natomiast jeśli chodzi o reformę źródeł dochodów UE (“zasoby własne”), posłowie uważają, że obecny system jest “wysoce złożony, niesprawiedliwy i nieprzejrzysty oraz całkowicie niezrozumiały dla obywateli UE”.

Zdaniem euro deputowanych nowy, prostszy system powinien znacząco zmniejszyć bezpośrednie wkłady państw członkowskich opartych na dochodzie narodowym brutto oraz zagwarantować odpowiednie finansowanie wydatków UE w ramach nowych WRF. Parlament popiera również zniesienie wszystkich rabatów i innych mechanizmów korygujących.

Posłowie domagają się ustanowienia nowych zasobów własnych, takich jak zasoby oparte na nowym systemie podatku od osób prawnych (w tym opodatkowania dużych przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym), na dochodach z systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz na podatku plastikowym.

Podkreślają, że dochody i wydatki powinny być traktowane podczas negocjacji, jako jeden pakiet. Oznaczałoby to, że wszystkie elementy pakietu WRF/Środków Własnych, a zwłaszcza dane liczbowe dotyczące WRF, powinny pozostać na stole negocjacyjnym do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Sprawozdanie okresowe dotyczące stanowiska Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w celu osiągnięcia porozumienia – sporządzone przez sprawozdawców Jana Olbrychta (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérarda Deprez (ALDE, BE) i Janusza Lewandowskiego (EPL, PL), zostało przyjęte 429 głosami “za”, 207 głosami “przeciw”, przy 40 głosach wstrzymujących się.

Od czasu przyjęcia rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych w marcu 2018 roku Parlament jest gotowy do negocjacji, a rozmowy mogą się rozpocząć, gdy tylko Rada uzgodni wspólne stanowisko. Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie WRF wymaga zgody Parlamentu. Około 94% budżetu UE trafia do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE stanowią około 6% całkowitych wydatków.

Źródło: PE

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.