Po „klęskowe” tylko do 12 grudnia

Tylko do 12 grudnia można składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe.

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O takie wsparcie starać się mogą rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku działania co najmniej jednej z następujących klęsk żywiołowych: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna.
Do 6 grudnia, rolnicy złożyli w ARiMR 1035 takich wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 123 mln zł wsparcia.