Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

7 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827).

Oznacza to, że Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc z ARiMR przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.

– Nabór wniosków rozpoczął się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł. Na stronie internetowej ARiMR znajduje się formularz wniosku, Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc oraz Sprawozdanie z wydatkowania pomocy – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Źródło: ARiMR