Ostateczne głosowanie

W środę – 15 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata i ostateczne głosowanie nad kompleksową umową gospodarczo-handlową między UE i Kanadą (CETA). Celem tego porozumienia jest zwiększenie obrotów handlowych dóbr i usług oraz inwestycji, nie może ono jednak wejść w życie bez aprobaty Parlamentu.

CETA zniosłaby cła na większość towarów i usług, a także otworzyłaby kanadyjski rynek przetargów publicznych. Aby uspokoić obywateli, którzy obawiali się, że porozumienie daje zbyt dużo władzy korporacjom międzynarodowym, UE i Kanada potwierdziły, że kraje mają prawo do stosowania własnych przepisów.

Jak ustaliliśmy posłowie mają także przyjąć Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym pomiędzy UE i Kanadą. Umowa ta uzupełnia CETĘ, wzmacniając dwustronną współpracę w takich obszarach jak: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie terroryzmowi, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zrównoważony rozwój, badania i kultura.

Negocjacje dotyczące CETA rozpoczęły się w maju 2009 roku, a zakończyły we wrześniu 2014 roku. UE i Kanada podpisały porozumienie 30 października 2016 roku. W 2015 roku wartość towarów importowanych z Kanady wynosiła €28.3 miliarda, a eksportowanych €35.2 miliarda, oczekuje się że kwoty te wzrosną o 20%, po całkowitym wdrożeniu porozumienia.
Źródło: Parlament Europejski