O polskich problemach na europejskim forum

Podczas poniedziałkowych (15 lutego) obrad Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zostały poruszone zagadnienia istotne dla Polski, m.in. dot. sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny. Polski minister Krzysztof Jurgiel domagał się konkretnych i stanowczych działań w celu jej poprawienia.

W poniedziałek 15 lutego odbyło się posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Uczestniczył w nim również szef polskiego resortu, Krzysztof Jurgiel, który postulował już na początku, aby debata na temat sytuacji na rynkach rolnych odbyła się w głównej części obrad, a nie podczas obiadu. W odpowiedzi, holenderska prezydencja zapewniła o przeprowadzeniu dyskusji w tym temacie podczas Rady Ministrów AGRIFISH 14 marca.
 
– Polska jest zainteresowana kwestiami związanymi z przeglądem WPR 2014-2020 w 2016 r. oraz reformą WPR po 2020 r. Uważamy, iż kierunkowa dyskusja o kształcie WPR po 2020 r. na Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa powinna być włączona w program formalnych spotkań Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Należy wziąć pod uwagę, iż rozpoczyna się już dyskusja na przeglądem Wieloletnich Ram Finansowych UE, gdzie analizie poddaje się fundamentalne pytania o europejską wartość dodaną Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście przyszłości budżetu UE – stwierdził polski minister rolnictwa w punkcie dotyczącym programu prac prezydencji holenderskiej na pierwsze półrocze 2016 roku.
 
Minister Jurgiel podkreślił, że Polska jest przeciwna konieczności poszerzania obowiązujących norm w zakresie dobrostanu zwierząt i tworzenia nowych przepisów w tym zakresie. Według niego ważne jest jednak, aby usprawnić wymianę informacji dotyczących wdrażania i egzekwowania obowiązujących przepisów z zakresu dobrostanu zwierząt.
 
Podczas poniedziałkowych obrad poruszony był również temat afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz ostatnio wydanej decyzji Komisji Europejskiej poszerzającej strefę ograniczeń dla producentów trzody województwa podlaskiego. Szef polskiego resortu stanowczo sprzeciwił się tej decyzji, tłumacząc, że sytuacja w zakresie ASF jest pod kontrolą. Restrykcje związane z ASF powinny być nakładane na obszary administracyjne, na których choroba faktycznie występuje. Dlatego Polska powinna mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji, które jej dotyczą. Taka decyzja Komisji może mieć poważne skutki społeczne i ekonomiczne dla naszego kraju. W związku z tą deklaracją, w najbliższym czasie przyjedzie do Polski Komisarz ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis, aby zapoznać się z sytuacją i podejmowanymi działaniami w zakresie zapobiegania ASF.
 
– Nie możemy również zapominać, że to właśnie Polska bierze aktualnie na siebie cały ciężar zabezpieczenia Unii Europejskiej przed dalszym szerzeniem się ASF z terytorium Ukrainy, na którym pojedyncze przypadki i ogniska odnotowano już w 2012 roku – podkreślił Krzysztof Jurgiel. W związku z tym, że od 2015 roku zaobserwowano rozprzestrzenianie wirusa na terenie Ukrainy, wzrasta zagrożenie dla innych państw członkowskich, nie tylko Polski, co może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi dla całej Unii Europejskiej.
 
Kluczowym punktem obrad Rady Ministrów Rolnictwa, zgłoszonym przez Polskę, była dyskusja dotycząca trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku wieprzowiny oraz na rynku mleka i jego przetworów. Według Jurgiela, dotychczasowe wsparcie nie przełożyły się ani na wzrost cen ani na poprawę sytuacji dochodowej rolników. 
 
– W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych istnieje zestaw instrumentów, który należy pilnie wprowadzić by pomóc rolnikom przetrwać ten trudny okres. Dotychczas podjęte działania nie są wystarczające, a państwa członkowskie mają ograniczone możliwości by samodzielnie podjąć działania na rynkach rolnych – podkreślił polski minister.
 
Minister Jurgiel wnioskuje więc o nadzwyczajne wsparcie finansowe skierowane do tych dwóch dotkniętych kryzysem sektorów oraz rozszerzenie siatki bezpieczeństwa, m.in. poprzez urealnienie progów referencyjnych i cen interwencyjnych w sektorze mleka, uruchomienie mechanizmów promowania i wspierania eksportu, ponowne uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i urealnienie terminów jego realizacji. Pomóc branży mleka i wieprzowiny mogłoby również zintensyfikowanie zdobywania nowych pozaunijnych rynków zbytu, podjęcie działań, dzięki którym Rosja zniosłaby embrago na europejskie produkty rolne, zwolnienie producentów mleka z kar za nadprodukcję w niedawno zakończonym roku kwotowym lub przynajmniej odroczenie ich w czasie.
 
Minister wyraził przekonanie, że czas dyskusji skończył się i Komisja Europejska powinna przedłożyć na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów konkretne działania, które skutecznie poprawią sytuację  producentów rolnych. 
 
Zainicjowana przez Polskę debata na temat trudnej sytuacji na rynkach rolnych, uzyskała aprobatę wielu państw członkowskich. W ramach podsumowania dyskusji, Prezydencja poprosiła aby pozostałe państwa członkowskie przedstawiły na wzór Polski swoje propozycje na piśmie do 25 lutego. Do zaprezentowanych przez Polskę oraz nadesłanych przez inne państwa członkowskie postulatów, Komisja Europejska odniesie się na kolejnej Radzie Ministrów w marcu br. 
 
Renata Struzik, źródło: MRiRW
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności