Nowe wsparcie dla producentów mleka i świń!

18 lutego wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Producenci mleka i świń będą mogli składać wnioski już od tego dnia.

Pisaliśmy już o coraz mniejszym pogłowiu świń i bydła mlecznego w nazym kraju oraz trudnej sytuacji producentów. W związku z tą sytuacją uruchomione będzie nowe wsparcie dla hodowców.
Wnioski o wsparcie hodowcy powinni składać w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Formularze można będzie już wkrótce pobrać ze strony internetowej agencji : www.arr.gov.pl

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 18 lutego, wnioski będzie można składać przez miesiąc od tej daty, czyli do 18 marca 2016 roku. O pozytywnej decyzji dyrektora oddziału terenowego agencji i przyznaniu wsparcia, wnioskodawcy dowiedzą się maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od momentu zakończenia przyjmowania wniosków, czyli maksymalnie do 18 czerwca 2016 r., a pieniądze dostaną maksymalnie do końca czerwca br.

Zgodnie  z zapisami ww. rozporządzenia ARR będzie weryfikowała informacje zawarte we wnioskach oraz ustalała pozostałe dane niezbędne do określenia wsparcia w ramach przedmiotowego mechanizmu na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ), administrowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z danymi zawartymi w ww. rejestrze w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Renata Struzik, źródło: ARR