Nowe produkty BASF 2014

Jak co roku, firma BASF Polska zaprosiła przedstawicieli prasy branżowej na spotkanie podsumowujące kończący się sezon, które tym razem odbyło się 5 grudnia w siedzibie firmy w Warszawie.

Reasumując działania BASF w 2013 roku zwrócono uwagę m.in. na szerokie portfolio produktów w sektorze rolniczym. Prelegenci, odnosząc się do globalnych trendów, podkreślali też strategiczne działania firmy wymierzone w politykę żywnościową w obliczu trwałego wzrostu liczy ludności i zwiększającego się zapotrzebowania na żywność. Prowadzona przez Firmę Globalna Kampania Wizerunkowa BASF, ma wpłynąć na dotarcie do grupy docelowej rolników. O innowacyjności dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju świadczą inicjatywy w promocję nauki i wieloletnich doświadczeń, co najlepiej oddaje współpraca z Centrum Nauki Kopernik.  

Odbywające się już w świątecznej atmosferze spotkanie stało się również doskonałą okazją do zaprezentowania nowej grupy produktów BASF zapowiadanych na nadchodzący rok. Pracownicy BASF Polska, zwracając się do uczestników, sygnalizowali o konieczności wychodzenia naprzeciw coraz to nowym wyzwaniom współczesnego rolnictwa. 

Rejestracja nowych produktów marki AgCelence ma zapewnić rolnikom korzyści wykraczające poza ochronę upraw. Zgodnie z nowym motto na 2014 rok – Oczekuj więcej – AgCelence podkreśla wzrost wydajności, poprawę jakości handlowej plonu, podniesienie efektywności i tolerancji na stres. Marka AgCelence wprowadza w uprawie kukurydzy – Retengo Plus, w zbożach – Adexar Plus i Systiva (jęczmień jary), w rzepaku – Pictor, w warzywach – Signum i w ziemniakach – Cabrio Duo.

Nowym herbicydem polecanym przez BASF, będącym w końcowej fazie rejestracji jest Biathlon® 4D. Jak informował Mariusz Michalski, jest to produkt skutecznie zwalczający chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych i jarych. Technologia zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne: tritosulfuron oraz florasulam, które z szerokim spektrum działania zapewniają efektywność. Elastyczne terminy aplikacji – aż do fazy w pełni wykształconego liścia flagowego oraz skuteczność gwarantowana w szerokim zakresie temperatur, pozwalają zoptymalizować produkcję, co w konsekwencji determinuje jakość i wielkość produkcji.

Apetyt dziennikarzy zaostrzyła prezentacja pierwszego fungicydu bezopryskowego – Systiva 333 FS, którego substancja czynna Xemium biologicznie radzi sobie z chorobami odnasiennymi i odglebowymi. Preparat, rekomendowany w jęczmieniu jarym, zapewnia wysokie plony nawet w niesprzyjających warunkach. 

Wizyta w BASF Polska była też okazją do zapoznania się z korzyściami wynikającymi ze stosowania innowacyjnej, obecnej na polskim rynku od roku, technologii w produkcji rzepaku. Obecności Clearfield na powierzchni kilku tysięcy hektarów w kraju (tj. ok. 100 gospodarstw), potwierdza skuteczność działania herbicydu Cleravis w walce z chwastami jedno- oraz dwuliściennymi w jednym zabiegu. Proponowane w tej technologii rozwiązania pozwalają na większą elastyczność stosowania, a co za tym idzie lepszą organizację prac polowych. 

Praktyka w zakresie innowacyjności proponowanych produktów BASF została przedstawiona również w kontekście upraw specjalnych. Na tym polu Adam Prabucki wskazywał korzyści wynikające z wdrożenia nowego preparatu do ochrony ziemniaka – Zampro 56 WG (rejestracja w 2013 r.). Jak podkreślał prelegent, skuteczność walki z nowymi, ekspansywnymi rasami zarazy zapewnia zawarta w Zampro innowacyjna substancja czynna Initium®. Nowością kończącego się roku było również rozszerzenie zakresu stosowania o uprawy małoobszarowe preparatów Rovral Aquaflo i Signum 33 WG.

Sylwia Rozwód

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności