Konieczna nowelizacja Prawa Łowieckiego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się do Prezydenta RP o poparcie starań samorządu rolniczego w sprawie pilnego przygotowania nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie gwarantującej wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł 10 lipca 2014 roku konieczność zmiany przepisów tej ustawy wobec naruszenia konstytucyjnego prawa własności posiadaczy gruntów objętych obwodami łowieckimi.

Jednocześnie Trybunał stwierdził, iż dotychczasowe regulacje utracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Termin ten, jak zaznacza KRIR w piśmie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, upływa 21 stycznia 2016 roku.
 
Prace nad projektem ustaw nowelizujących Prawo Łowieckie przygotowanymi przez grupę posłów i Ministerstwo Środowiska były prowadzone w poprzedniej kadencji Sejmu RP od początku  2015 roku, jednak – jak zaznacza KRIR – zostały zdominowane przez lobby myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego.
 
– Jako przedstawiciele samorządu rolniczego zgłaszaliśmy uwagi do procedowanych projektów, z których najważniejsze to poszanowanie prawa własności rolników oraz wprowadzenie szacowania szkód łowieckich przez ekspertów , a nie jak obecnie, przez samych zainteresowanych – myśliwych . Niestety nasze uwagi zostały pominięte, a przygotowany przez komisję sejmową projekt nie spełniał, naszym zdaniem, zaleceń Trybunału – informuje Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 
Obi oba