Jakość potwierdzona

Większa produkcja żywca wieprzowego oraz mięsa i jego przetworów w systemie QAFP to widoczne efekty 3-letniej kampanii „Gwarancja Jakości QAFP” promującej walory certyfikowanych produktów wieprzowych. Już teraz producenci i konsumenci wiedzą, że liczy się jakość. A jak jakość, to QAFP.

Wraz z początkiem lutego kończy się kampania realizowana w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Priorytetowym celem kampanii było przekazanie wiedzy na temat zasad produkcji i wysokiej jakości wyrobów wytwarzanych w systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP oraz wzrost rozpoznawalności symbolu QAFP.

3-letnia kampania promocyjna miała za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin certyfikowanych w systemie QAFP. Zainteresowanie rynku skłoniło kolejnych producentów z sektora mięsnego do przystąpienia do Systemu QAFP.

W latach 2014-2016 liczba certyfikowanych zakładów prowadzących ubój trzody chlewnej wraz z rozbiorem wzrosła z 3 do 5. W tym czasie liczba ubijanych świń zwiększyła się prawie trzyipółkrotnie (z 91,8 do 312,8 tys. sztuk)

W tym samym okresie znaczną dynamikę rozwoju można było zaobserwować również w segmencie produkcji wędlin w systemie QAFP. W 2014 roku piętnaście certyfikowanych zakładów przetwórczych wyprodukowało 8,6 tys. ton wędlin (o wartości ok. 130 mln zł).

W 2015 roku do systemu przystąpiły kolejne 3 firmy, a wolumen produkcji wędlin wzrósł o 1/3, do 11,5 tys. ton (o wartości ok. 253 mln zł). W pierwszej połowie 2016 roku produkcja wędlin osiągnęła poziom 5,6 tys. ton (wartościowo ok. 141 mln zł), a grupa zakładów przetwórczych z systemem QAFP wzrosła do 21 podmiotów. W całym 2016 roku produkcja wędlin może wynieść ok. 12,0 tys. ton , tym bardziej, że w II połowie 2016 roku certyfikat uzyskały kolejne firmy przetwórcze.

Rozwój systemu QAFP w latach 2014-2016 doprowadził do tego, że produkcja żywca wieprzowego w tym trybie wzrastała w tempie 85% rocznie, a wędlin o 18% rocznie.

Mięso wieprzowe i wędliny produkowane w systemie QAFP dostępne są obecnie w 800 sklepach firmowych na terenie całej Polski, w 2000 sklepów wielkopowierzchniowych oraz w punktach dystrybucji żywności dla segmentu HoReCa. Co ważne, w ostatnich latach segment wędlin premium oraz segment HoReCa dynamicznie rozwijają się w naszym kraju (czemu sprzyja m.in. bogacenie się społeczeństwa) i umacniają swoją pozycję na rynku. W oba segmenty dobrze wpisuje się system QAFP.

Źródło: QAFP