Ile w Polsce jest krów?

Według Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 roku pogłowie bydła wynosiło 6,2789 mln sztuk i było o 17,3 tys. sztuk (o 0,3%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2020 r.- niższe o 64,8 tys. sztuk (o 1%).


Natomiast pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2019 r. (o 0,7%), a w porównaniu do czerwca 2020 r. wzrosło o 0,3% do poziomu 1,7346 mln sztuk.

Jak podaje GUS, stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 2,5%, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano niewielki wzrost (0,2%) i osiągnęło poziom 1,800 mln sztuk.

Pogłowie krów nieznacznie spadło w porównaniu z grudniem 2019 r. o 15 tys. sztuk (o 0,6%) do poziomu 2 391,3 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 76,8 tys. sztuk (o 3,1%).

– W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2019 r. wzrósł jedynie udział pogłowia młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 0,6 p. proc. Udział pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat nie zmienił się. W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału o 0,3 p. proc. w badanym okresie – informuje Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Jak się dowiedzieliśmy, największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,2%), wielkopolskie (17,3%) i podlaskie (16,3%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności