Dzisiaj ostatni dzień na opłacenie składki!

1 lutego mija termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne.

Jeśli nie został doręczony Państwu imienny przekaz, wystarczy na blankiecie przekazu, w polu „Tytułem” wpisać: „składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” lub „składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.
W pierwszym kwartale 2016 roku wysokość składek wynosi:

  • Na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie  nie zmienia się – składka jest taka sama jak w IV kwartale ub.r. – dokładne kwoty podane są na stronie KRUS: http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/
  • Na ubezpieczenie zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu rolnika i domownika w gospodarstwie o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w IV kwartale 2015 r. wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych oraz domownika w gospodarstwie stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej pozostaje na tym samym poziomie co składka w IV kwartale 2015 r.  i wynosi 124 zł miesięcznie.

W I kwartale 2016 r. uległa natomiast zmianie indywidualnie opłacana miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 2016 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, od 1 stycznia 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za styczeń 2016 r. należy opłacić do 15 lutego 2016 r.

Renata Struzik, źródło: KRIR