fbpx
Strona głównaZwierzętaDopłaty do przechowywania

Dopłaty do przechowywania

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Mechanizmem tym objęte będą półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki), w podziale na 7 kategorii. W stosunku do mechanizmu funkcjonującego na początku 2015 r., wsparciem objęte będą dodatkowo całe tusze ze zwierząt o masie do 20 kg (w ramach kategorii I) oraz nowa kategoria VII – podskórny tłuszcz ze świń, ze skórą lub bez.

Wnioski będzie można składać od 4 stycznia 2016 roku w Agencji Rynku Rolnego.  Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 90, 120 lub 150 dni. Stawki pomocy kształtują się na poziomie: dla kategorii I-VI: od 250 EUR/tonę do 364 EUR/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania, dla nowej kategorii VII: od 168 EUR/tonę do 182 EUR/tonę, w zależności od okresu przechowywania.
 
Przewidziano także możliwość wcześniejszego wycofania produktów z przechowywania na eksport (po 60 dniach). Obowiązywać będą wówczas stawki redukcji dziennych.
 
W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT, zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski i są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR.
 
Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest: rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych), złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się przedsiębiorca i złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.  
 
Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 01 – 207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.
 
Obi oba
 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.