Długi na wsi

Mimo różnic i dysproporcji na polskiej wsi, mieszkańcy obszarów wiejskich zadłużają się zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy miast – wynika z Raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Mieszkańcy wsi stanowią 18,25% dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Są winni wierzycielom 6 137 565 155 zł.

Średnia kwota zaległego zobowiązania mieszkańca wsi notowanego w KRD wynosi 14 885 złotych.

Według KRD to mężczyźni stanowią większy odsetek dłużników mieszkających na wsi. Najczęściej zadłużają się osoby w wieku od 36. do 45. roku życia.

Według danych zebranych w Raporcie ,,Zadłużenie mieszkańców wsi’’ największy odsetek mieszkańców wsi, którzy mają problem z terminowym regulowaniem płatności, stanowią mieszkańcy wsi z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Najmniejszy z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Najwięcej dłużników mieszkających na wsi jest w województwie mazowieckim

– Dane z raportu o zadłużeniu mieszkańców wsi są charakterystyczną ilustracją dwóch typów wsi: zurbanizowanej wsi śląskiej, utrzymującej się głównie z dochodów pozarolniczych i wsi podkarpackiej, tradycyjnie rolniczej, kultywującej wartości chłopskie i stosunkowo ubogiej.

Szczególnym przykładem polskiej wsi jest Mazowsze. Jest to region posiadający najwyższy poziom dochodu na mieszkańca, a jednocześnie region wykazujący najwyższe zróżnicowanie dochodowe. Gminy wokół Warszawy należą do najbogatszych w Polsce, a gminy na obrzeża województwa należą do najbiedniejszych. Statystycznie region mazowiecki jako taki ma poziom dochodów wyższy niż średnia unijna. To jedyny przypadek w Polsce. Dane o zadłużeniu i duży udział Mazowsza potwierdzają tezę, że zadłużają się głównie ludzie najbogatsi. Dotyczy to także wsi – komentuje Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Źródło: KRD